Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Zobrať si taxík

Zdieľajte ďalej

Taxi nehmen

Zobrať si taxík

 

 • Könnten Sie mir ein Taxi bestellen? – Môžete mi objednať taxík?
 • Wissen Sie, wo ich ein Taxi bekommen kann? – Viete, kde si môžem objednať taxík?
 • Haben Sie eine Nummer für ein Taxi?Máte číslo na nejaký taxík?
 • Es tut mir leid, es sind keine Taxis verfügbar? – Je nám ľúto, nie sú k dispozícii žiadne taxíky.
 • Wie lautet die Adresse? – Ako znie adresa?
 • Wohin möchten Sie? – Kam chcete ísť?
 • Ich möchte in die …. Straße. – Chcem ísť na ulicu … .
 • Ich möchte zum Bahnhof. – Chcel/ a by som ísť na stanicu.
 • Bitte bringen/ fahren Sie mich in die … Straße.Prosím, zavezte ma na ulicu … .
 • Ich kenne mich dort aus. – Vyznám sa tam.
 • Können Sie mich zum Stadtzentrum bringen? – Môžete ma zaviesť do centra mesta?
 • Können Sie hier auf mich warten? – Môžete tu na mňa počkať?
 • Fahren Sie immer geradeaus in Richtung Autobahn. – Choďte stále rovno smerom na diaľnicu.
 • Wie lange dauert es bis dahin? – Ako dlho to trvá tam?
 • Was kostet die Fahrt? – Koľko stojí cesta?
 • Ist das Taxameter an? – Je zapnutý taxameter?
 • Möchten Sie eine Quittung? – Chcete bloček/ lístok?
 • Ich bräuchte bitte eine Quittung. – Potreboval/ a by som bloček/ lístok.
 • Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? – Môžem zaplatiť kreditnou kartou?
 • Das stimmt so. – To je v poriadku.
 • Ich wünsche Ihnen schönen Tag noch.Prajem Vám ešte pekný deň.

(Quelle: Deutsch online)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *