Praktické témy, Slovná Zásoba

Životné prostredie slovná zásoba

Zdieľajte ďalej

Wortschatz zum Thema: Umwelt, Umweltschutz

Slovná zásoba na tému: Životné prostredie, ochrana životného prostredia

die Umwelt  – životné prostredie

das Klima – klíma

das Wetter počasie

der Regen – dážď

der Sturm -búrka

der Müll – odpad

der Hausmüll – domáci odpad

die Mülltonne, -n – kontajner

der Behälter, – nádoba/ kontajner

die Menge – množstvo

die Gesundheit – zdravie

der Stoff, -e látka

der Schadstoff, -e – škodlivá látka

der Kunststoff, -e – plast/ umelá hmota

die Stofftasche, -n – látková taška

die Verpackung,  -en  – balenie/ obal

die Einwegverpackung, -en – nevratný obal

die Mehrwegverpackung, -en – vratný obal

die Kunststoffverpackung, -en – plastový obal

der Abfall, die Abfälle  – odpad/ odpadky

die Küchenabfälle – kuchynské odpadky

die Kunststoffabfälle – odpadky z umelej hmoty

die Abfallvermeidung – zabránenie vzniku odpadu

das Plastik – umelá hmota

die Tüte, – n –vrecko

die Plastiktüte, -n – igelitové vrecko

die Einwegflasche, -n nevratná fľaša

die Mehrwegflasche, -n – vratná  fľaša

die Pfandflasche, -n – zálohovaná  fľaša

die Dose, -n – plechovka

die Deponie, -n – skládka

die Folge, -n – pokračovanie/ postupnosť

die Geldverschwendung – utrácanie peňazí

die Pflanze, -n – rastlina

das Mittel, – – prostriedok

der Schutz ochrana

die Pflanzenschutzmittel – prostriedok na ochranu rastlín

die Menge, -n – množstvo

der Akku, -s – akumulátor/ batéria

 

(Quelle: https://docplayer.org/14297538-Wortschatz-zum-thema-umwelt-umweltschutz.html)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *