Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Základné vety pre ošetrovateľa II.

Zdieľajte ďalej

Leitsätze für Pfleger/ Krankenschwester/ Arzt II.

Základné vety pre ošetrovateľa/ zdravotnú sestru/ lekára II.

 Viacej fráz nájdete na Základné fráze pre ošetrovateľa I. 

Atmungssystem  

Dýchací systém

 

Atmen Sie bitte ein und halten Sie dann die Luft an. Nadýchnite sa prosím a zadržte potom dych.

Husten Sie bitte. Zakašlite prosím.

Ich möchte jetzt Ihre Lunge abhören. Teraz by som chcel popočúvať Vaše pľúca.

Bitte mit offenem Mund tief ein- und ausatmen. Prosím s otvorenými ústami sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť.

 

Kardiovaskuläres System  

Kardiovaskulárny systém

 

Ich werde nun Ihr Herz abhören. Teraz budem počúvať srdce.

Zeigen Sie mir bitte Ihre Hände. Ich möchte jetzt Ihren Puls messen. Ukážte mi prosím Vaše ruky. Chcel by som Vám teraz zmerať pulz.

Haben Sie Schmerzen in den Waden? Máte bolesti v lýtkach?

Ist es schmerzhaft, wenn ich auf Ihre Waden drücke? Bolí to, keď zatlačím na Vaše lýtka?

Haben Sie Schmerzen, wenn ich den Fuß nach oben drücke? Máte bolesti, keď tlačím chodidlo smerom hore?

 

Nervensystem  

Nervový systém

 

Fühlen Sie das? Cítite to?

Wie fühlt sich das an? Ako to pociťujete?

Sagen Sie mir Bescheid, falls ich Ihnen weh tue. Povedzte mi, keď Vás to bude bolieť.

Entspannen Sie sich. Uvoľnite sa.

Bewegen Sie den/die/dasPohnite …….

Machen Sie mir bitte nach. Opakujte po mne./ Napodobňujte ma.

Drücken Sie meine Finger.  Stlačte môj prst.

Heben Sie bitte den rechten Arm. Dvihnite prosím pravú ruku/ rameno.

Heben Sie bitte das linke Bein.  Dvihnite prosím ľavú nohu.

 

Bewegungsapparat  

Pohybový aparát

 

 Heben Sie bitte den Arm und lassen Sie ihn wieder fallen. Dvihnite prosím ruku/ rameno a dajte ju opäť dole.

Drücken Sie die Zehen nach unten. Tlačte palce na nohách smerom dole.

Heben Sie die Schultern/Ellbogen.  Dvíhajte plecia/ lakeť.

Drücken Sie meine Hand, so fest Sie können. Stlačte mi ruku, tak silno ako môžete.

 Lassen Sie das Bein/den Arm ganz locker. Celkom uvoľnite nohu, ruku/ rameno.

Beugen Sie das Knie. Ohnite koleno.

 

Abschluss der Untersuchung

Ukončenie vyšetrenia

 

Vielen Dank. Die Untersuchung ist beendet. Vďaka. Vyšetrenie je skončené.

Sie können sich wieder anziehen. Môžete sa opäť obliecť.