Fráze, Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vyjadriť vlastný názor

Zdieľajte ďalej

Eigene Meinung äußern

Vyjadriť vlastný názor

 

Ich finde…   Myslím si…

Ich meine…   Myslím si…

Ich glaube…    Myslím si/ Verím…

Ich glaube eigentlich…    Vlastne si myslím…

Trotzdem glaube ich, dass…    Napriek tomu si myslím, že…

Ich weiß nicht…   Neviem…

Meines Erachtens…   Podľa môjho názoru…

Meiner Meinung nach…   Podľa môjho názoru…

Ich bin der Meinung nach…   Som názoru…

Ansonsten bin ich der Auffassung, dass…   Inak som názoru, aby / že…

Wenn ich ehrlich bin…   Ak mám byť úprimný…

 Ich würde grundsätzlich sagen…   V podstate by som povedal -a

Ich würde sagen, dass…   Povedal –a by som, že/ aby ….

Ich muss also wirklich sagen, dass…   Naozaj musí teda povedať, že/ aby …

Ich könnte mir vorstellen, dass…   Vedel by som si predstaviť že/ aby…

Ich kann es mir nicht vorstellen…   Neviem si predstaviť…

Ich kann es mir sehr gut vorstellen…   Viem si veľmi dobre predstaviť…

Mir wäre das auch egal.    Tiež by mi to bolo jedno.

Ich würde lieber…   Radšej by som…

Ich würde immer … vorziehen.   Vždy by som dal prednosť…

Erstens …. zweitens…   Za prvé… za druhé…

Das bedeutet für mich…   Znamená to pre mňa…

Ich denke jetzt gerade an …   Myslím práve na…

Im weiteren Sinne des Wortes…   V širšom zmysle slova…

Ich persönlich finde es ideal…   Ja osobne to považujem za ideálne…

Das wäre für mich das Ideale…   To by bolo pre mňa to ideálne…

Das Wichtigste dabei war, dass…  To najdôležitejšie na tom bolo, že/ aby

 

(Quelle: Věra Kozáková: Obchodní němčina)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *