Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vydarená dovolenka

Zdieľajte ďalej

Der gelungene Urlaub

Vydarená dovolenka

 

 1. Wovon wird man heute sprechen? Natürlich wieder von dem Urlaub. – O čom sa dnes bude hovoriť? Samozrejme, opäť dovolenke.
 2. Für jeden bedeutet dieses Wort nämlich etwas anders. – Pre každého znamená toto slovo totiž niečo iné.
 3. Manche sind für ordentliches Planen, andere lassen sich gern angenehm überraschen. – Niektorí sú za poriadne plánovanie, iní sa nechajú radi príjemne prekvapiť.
 4. Man kann sagen, dass sich jeder im Urlaub gut ausruhen sollte. – Dá sa povedať, že každý by si mal na dovolenke dobre oddýchnuť.
 5. Jemand lässt sich zu einem Urlaub in der Großstadt überreden und läuft von einer Galerie, von einem Museum, von einer Sehenswürdigkeit zur anderen. – Niekto sa dá nahovoriť na dovolenku vo veľkomeste a behá od jednej galérie, od jedného múzea, od jednej pamätihodnosti k druhej.
 6. Manche Leute packen ihre Koffer und freuen sich auf alles, was neu und anders ist als zu Hause. – Niektorí ľudia si zbalia svoje kufre a tešia sa na všetko, čo je nové a iné ako doma.
 7. Nichts bringt sie aus der Ruhe, mit allem sind sie zufrieden, mit der Unterkunft und Verpflegung. – Nič ich nevyvedie z miery, so všetkým sú spokojní, s ubytovaním i so stravovaním.
 8. Sie sind auf alles vorbereitet, weil sie wissen, was wichtig ist: sich über nichts und über niemanden zu ärgern, nicht zu befürchten und auf das Beste zu hoffen. – Sú na všetko pripravení, pretože vedia, čo je dôležité: na nič a na nikoho sa nehnevať, ničoho sa neobávať a dúfať v to najlepšie.
 9. Eine weitere Gruppe von Leuten fährt lieber n denselben Ort, denn sie kennt gut die örtlichen Verhältnisse. – Ďalšia skupina ľudí radšej chodí na to isté miesto, lebo dobre pozná miestne pomery.
 10. Sie wissen, was sie erwarten können und fühlen sich wie zu Hause.- Vedia, čo môžu očakávať a cítia sa ako doma.
 11. Diese Leute schicken ihren Bekannten schöne Ansichtskarten vom gelungenen Urlaub. – Títo ľudia posielajú svojim známym pekné pohľadnice z vydarenej dovolenky.

 

(Quelle:Veronika Bendová a kol.: Nemčina pre pokročilých samoukov.Príroda 2001.)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *