Praktické témy, Slovná Zásoba

Vianočné pozdravy

Zdieľajte ďalej

Weihnachtsgrüsse

Vianočné pozdravy

 

  1. Zu dieser besinnlichen Jahreszeit wünsche ich Dir, dass Du ein wenig zur Ruhe kommst, die Tage mit Deiner Familie genießen und Kraft tanken kannst. Frohe Weihnachtenund einen guten Rutsch ins neue Jahr!“ . – „V tomto rozjímavom ročnom období ti prajem, aby si si trochu oddýchol, užíval si dni s tvojou rodinou a nabral silu. Veselé Vianoce a dobrý štart do nového roka!“

 

  1. Frohe Weihnachten und dass Euch im neuenJahr alle Wünsche in Erfüllung gehen. – Veselé Vianoce a aby sa vám v novom roku splnili všetky želania.

 

  1. „Zum Festder Liebe habe ich natürlich auch an Dich gedacht und wollte Dir mit dieser kleinen Karte eine Freude machen. Ich wünsche Dir von Herzen frohe Weihnachten, viel Wärme, Glück und Liebe. – „Vo sviatok lásky som samozrejme myslel/ -a aj na teba a chcel/ -a som ti urobiť radosť týmto malým pozdravom. Zo srdca ti prajem veselé Vianoce, veľa vrelosti, šťastia a lásky.“

 

  1. 4. „An der Schwelle zum neuen Jahr möchte ich Dir und Deiner Familie von Herzen die besten Wünsche schicken. Möge Dir und Deinen Lieben das neue Jahr viel Freude bringen. Mit weihnachtlichen Grüßen…“ – Na prahu nového roka by som chcel/ -a tebe a tvojej rodine poslať tie najlepšie želania. Aby tebe a tvojej rodine priniesol nový rok veľa radosti. S vianočným pozdravom…“

 

Weihnachtsgrüße geschäftlich

Vianočné pozdravy – formálne

 

  1. „Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und viel Glück und Erfolg im kommenden Jahr!“ – Ďakujeme za dobrú spoluprácu, Vašu dôveru a želáme Vám veselé Vianoce a veľa šťastia a úspechu v prichádzajúcom roku!“

 

  1. „Zum Ende des Jahres möchte ich Ihnen herzlich für unsere harmonische Zusammenarbeit danken. Ihnen und Ihren Mitarbeitern wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, kommen Sie erfolgreich ins neue Jahr!“ – „Na konci roka by som sa Vám chcel/ -a srdečne poďakovať za našu harmonickú spoluprácu. Vám a Vašim spolupracovníkom prajem požehnané Vianoce, vkročte úspešne do nového roka!“
  2. „Wir wünschen Ihnen und Ihrem gesamten Team: Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und erfolgreiche Geschäfte im kommenden Jahr. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!“ – „Prajeme Vám a celému Vášmu tímu: Veselé Vianoce, dobrý štart a úspešné obchody v prichádzajúcom roku. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!“

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *