Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vety s ” keď, ak, keby”

Zdieľajte ďalej

Sätze mit „wenn“ – was passt?

Vety s ,,keď, ak, keby“ – čo sa hodí?

 

gesund und schlank – hilfsbereit – dick  – schadenfroh – nackt – reich/arm – zuverlässig – neidisch – unternehmungslustig – berufstätig –nass 

 

 • Wenn wir zu viel essen, sind wir _________. – Keď jeme príliš veľa, sme __________ .
 • Wenn wir viel Sport treiben, sind wir gesund und ________. – Keď veľa športujeme, sme zdraví a _________.
 • Wenn wir über sehr viel Geld verfügen, sind wir __________ und wenn wir nichts haben, sind wir __________. Keď máme veľa peňazí, sme _________a keď nemáme nič, sme __________.
 • Wenn wir einen Beruf ausüben, sind wir _________. Keď máme prácu, sme __________.
 • Wenn es uns stört, dass unsere Freunde reicher sind als wir, sind wir ________. – Keď nám prekáža, že sú naši priatelia bohatší než my, sme __________ .
 • Wenn wir ins Wasser fallen, werden wir __________. – Keď spadneme do vody, budeme __________.
 • Wenn wir alles ausziehen, sind wir _________. – Keď všetko vyzlečieme, sme ____________.
 • Wenn wir sehr gern etwas unternehmen, sind wir __________. – Keď niečo veľmi radi podnikneme, sme __________.
 • Wenn man sich auf uns immer verlassen kann, sind wir _________. – Keď sa na nás dá vždy spoľahnúť, sme ____________.
 • Wenn es uns freut, dass andere Leute Probleme haben, sind wir _________. – Keď nás teší, že druhí ľudia majú problémy, sme ___________.
 • Wenn wir immer bereit sind zu helfen, sind wir __________. – Keď sme vždy ochotní pomôcť, sme ___________.

 

Lösung:

dick * gesund und schlank * reich/arm * berufstätig * neidisch * nass * nackt * unternehmungslustig * zuverlässig * schadenfroh  * hilfsbereit

 

(Quelle: Bendová,Kettnerová, Tesařová: Nemčina pre pokročilých samoukov. Príroda 2001)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *