Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

V pekárni

Zdieľajte ďalej

In der Bäckerei – Wortschatz und  Dialog

V pekárni – Slovná zásoba a dialóg

 

das Graubrot – tmavý chlieb

das Roggenbrot – ražný chlieb

das Vollkornbrot – celozrnný chlieb

das Weißbrot – biely chlieb

das Baguette – bageta

das Knäckebrot – knäckebrot

das Toastbrot – toast

der Hefezopf – vianočka

der Brotlaib – peceň chleba

die Scheibe – krajec

das Brötchen – žemľa

das Croissant – croissant

geschnittenes Brot – krájaný chlieb
☺ Guten Morgen.
– Dobré ráno.
☻ Guten Morgen. Bitte schön?
– Dobré ráno. Nech sa páči.
☺  Ich möchte gerne 6 Vollkornbrötchen.
– Chcel/ -a by som 6 celozrnných chlebov.
☻ Gerne. Sonst noch einen Wunsch?
– S potešením. Máte ešte nejaké želanie?
☺  Ja, bitte noch ein kleines Mischbrot.
– Áno prosím, jeden malý pšenično-ražný chlieb.
☻  Von heute oder von gestern? Das von gestern  ist zum  halben Preis.
– Z dneška alebo zo včera? Ten zo včera máme za polovičnú cenu.
☺  Dann  das von  gestern  bitte.
– Tak potom ten zo včera.
☻  Sonst noch etwas?
– Ešte niečo?
☺  Ja, ich  hätte noch gern etwas  Kuchen. Welchen können Sie mir empfehlen?
– Áno, chcel/ -a by som nejaký koláč. Ktorý by ste mi mohli odporučiť?
☻ Den Käsekuchen. Der ist cremig zart und sehr lecker.
– Tvarohový koláč. Je jemne krémový a veľmi chutný.
☺  Gut, dann bitte 2 Stück davon.
– Dobre, potom prosím z neho 2 kusy.
☻   Ist das alles?
– Je to všetko?
☺  Ja, das wäre alles.
– Áno, to by bolo všetko.
☻  Das macht dann 9,90 Euro.
– To je spolu potom 9,90 eur.
☺  Hier bitte.
– Tu prosím.
☻  Der Kassenbon und Ihr Rückgeld, bitte. Brauchen Sie noch eine Tüte?
– Pokladničný lístok a výdavok, nech sa páči. Potrebujete ešte jedno vrecko?
☺  Passt schon, danke. Auf Wiedersehen!
Je to v poriadku, ďakujem. Dovidenia!

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *