Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

V krčme

Zdieľajte ďalej

In der Kneipe

V krčme

→ In Kneipen gibt es oft nur Getränke. – V krčmách sa podávajú často iba nápoje.

→ Man sitzt entweder an Tischen oder steht an der Theke, wo der Wirt das Bier vom Fass zapft. – Sedí sa buď pri stolochalebo stojí sa pri pulte, kde čapuje hostinský pivo.

→Man unterhält sich nicht nur mit Freunden, sondern kommt auch in Kontakt mit anderen Gästen. – Bavíme sa nielen s priateľmi, ale prichádzame do kontaktu s inými hosťami.

→Die Atmosphäre ist sehr entspannt. Stammgäste treffen sich gerne in den Kneipen, um bei einem Bier Neuigkeiten auszutauschen. – Atmosféra je veľmi uvoľnená. Stáli zákzníci sa stretávajú radi v krčmách a pri pive si povedia novinky.

 

Was fehlt?

Čo chýba?

 1. In einer Kneipe kann man auch an der ______ stehen. – V krčme sa môže stáť pri _____.
 2. Ein helles Bier, das viel in Köln getrunken wird. – Pivo, ktoré sa často pije v Kolíne.
 3. Ein hochwertiges Wasser, das man in Flaschen kaufen kann. – Kvalitná voda, ktorá sa kupuje vo fľašiach.
 4. Hier ist Weizenbier sehr beliebt. – Tu je obľúbené pšeničné pivo.
 5. Bier mit Limonade gemischt. – Pivo zmiešané s limonádou.
 6. Apfelsaft mit Mineralwasser gemischt. – Jablkový džús zmiešaný s minerálkou.
 7. Ein Behälter, aus dem das Bier frisch gezapft wird. – Nádoba, z ktorej sa čapuje čerstvé pivo.
 8. “Null fünf” sind ein halber ______. – Nula päť je pol _________ .
 9. Wasser ohne Kohlensäure ist ______ Wasser. – Voda bez oxidu uhličitého je _______ voda.
 10. Ein anderes Wort für “Atmosphäre”. – Iné slovo pre atmosféru.
 11. Ohne Alkohol 12. Bier gibt es oft vom Fass oder in der ______. – Bez alkoholu 12. Existuje čapované pivo alebo _______ pivo.
 12. Ein Besucher, der regelmäßig kommt. – Návštevník, ktorý prichádza pravidelne.
 13. Jemand, der in einer Kneipe Getränke ausschenkt und verkauft. – Niekto, kto v krčme čapuje nápoje a predáva.

Lösung: 1.Theke 2.Koelsch 3.Mineralwasser 4.Bayern 5.Rdler 6.Apfelschorle 7.Fass 8.Liter 9.stilles 10.Flair 11.alkoholfrei 12.Flasche 13.Stammgast 14.Wirt

(Quelle: https://www.dw.com/fr/05-kneipen-und-bars/a-4762343)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *