Gramatika

Určitý alebo neurčitý člen?

Zdieľajte ďalej

Bestimmte oder unbestimmte Artikel ?

Určitý alebo neurčitý člen?

– používanie člena v nemčine sa riadi určitými pravidlami

– vymenujeme si základné rozdiely v používaní určitého (der, die, das) a neurčitého člena (ein, eine, ein)

Určitý člen požívame:

 1. osoby, veci a všeobecne známe pojmy použité v určitom kontexte:

Die Lehrerin schreibt das Wort an die Tafel. (Učiteľka píše slovo na tabuľu.)

 1. všeobecné podstatné mená označujúce skutočnosti, ktoré sa vyskytujú len raz:

die Sonne (slnko), die Europäische Union (Európska únia), der Himmel (obloha)….

 1. niektoré geografické názvy, ak sú mužského alebo ženského rodu alebo sú v množnom čísle:

die Schweiz (Švajčiarsko), die Slowakei (Slovensko), die  Alpen (Alpy) …..

 1. názvy časopisov, novín, budov, ulíc, reštaurácií, lodí a ďalšie:

Man kann den Spiegel auch im Internet finden. (Na internete môžeme nájsť aj /časopis/ Spiegel.

 1. vlastné mená so zhodným prívlastkom:

die kleine Michaela (malá Michaela), das alte Prag (stará Praha)

 1. podstatné mená s radovou číslovkou:

der erste Kunde (prvý zákazník), im zweiten Stock (na druhom poschodí)

 1. podstatné mená s tvarom tretieho stupňa prídavných mien:

die beste Möglichkeit (najlepšia možnosť),  das teuerste Auto (najdrahšie Auto)

 1. všeobecné mená označujúce druh:

Die Katze ist ein Raubtier. (Mačka je šelma.)

 1. dátum a určenie doby:

der erste Mai (prvý máj), in den Ferien (cez prázdniny)

 

Neurčitý člen používame:

 1. neznáme alebo bližšie neurčené podstatné mená:

Hast du ein Handy? (Máš mobil? – bližšie neurčený) Eine Frau steht vor dem Haus. (Žena stojí pred dverami. – neznáma žena)

 1. podstatné mená, ktoré možno preložiť do slovenčiny v spojení s prívlastkom – nejaký, jeden:

Hast du einen Freund? (Máš nejakého priateľa?) Ich will noch einen Kuchen. (Chcem ešte jeden koláč.)

 1. podstatné mená pri porovnávaní:

Sie ist wie eine Prinzessin. (Je ako princezná.)