Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Typické nemecké vety

Zdieľajte ďalej

Typische deutsche Sätze.

Typické nemecké vety.

 

Also, ich fange dann schon mal an. – Teda, potom už začnem.

Ich glaube, das kenne ich schon. – Myslím, že to už poznám.

Ihr wart dann auf einmal irgendwie weg. – Boli ste zrazu potom nejako preč.

Wenn die Sonne weg ist, ist es ganz schön kalt. – Keď zájde slnko, je už dosť chladno.

Hast du meine E-Mail bekommen? – Dostal/ -a si môj email?

Das möchte ich gar nicht wissen.   – To nechcem vôbec vedieť.

So was kauft man sich ja selber nie. – Také niečo si človek nikdy nekúpi.

Ich weiß jetzt gerade nicht, wer Vorfahrt hat.  – Vôbec teraz neviem, kto má prednosť.

Ich hasse es, meine eigene Stimme zu hören. – Neznášam, keď počujem/ počúvam svoj hlas.

Gut, dass wir reserviert haben! – Dobre, že sme  (to) rezervovali!

So, die Würstchen sind schon mal fertig. – Tak, klobásy sú už hotové.

Das habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen. – To som si teraz skutočne predsavzal.

Nächstes Jahr kaufe ich die Weihnachtsgeschenke früher. – Budúci rok nakúpim vianočné darčeky skôr.

Vorsicht, heiß! – Pozor, horúce!

Ich muss nur mal kurz an den Computer… – Musím ešte na chvíľu na počítač…

Warst du beim Friseur? – Bol /-a si u kaderníka?

Das ist reine Geschmackssache. – To je absolútna vec vkusu.

Wo ist die Fernbedienung? – Kde je diaľkové ovládanie?

Kann man das Leitungswasser hier trinken? – Môže sa tu piť voda z kohútika?

 

(Quelle: https://deutschlernerblog.de/deutsche-saetze-lernen-typische-saetze-auf-deutsch-71-80/)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *