Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená

Possessivpronomina Privlastňovacie zámená    Jednotné číslo Osobné zámeno Privlastňovacie zámeno Muž .rod Žen. rod Stred. rod Množné číslo 1. osoba ich mein     (môj) meine  (moja) mein    (moje) meine (moji/moje) 2. osoba du dein      (tvoj) deine   (tvoja) dein     (tvoje) deine (tvoji/tvoje)   3. osoba er sein       (jeho) seine    (jeho) sein      (jeho) seine     (jeho) sie ihr           (jej)… Read More Privlastňovacie zámená

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená vo vetách

Possessivpronomen in Sätzen Privlastňovacie zámená vo vetách   Sind Ihre Tochter und Ihr Sohn mit dem Studium schon fertig? – Ukončili štúdium Vaša dcéra a Váš syn? Und wo arbeitet jetzt Ihr Mann? – A kde pracuje teraz Váš muž? Herr Werner hat die Hunde fotografiert und hat ihr Foto unseren Kindern geschenkt. – Pán Werner vyfotografoval… Read More Privlastňovacie zámená vo vetách

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Opytovacie zámená

Fragepronomen Opytovacie zámená       Wer? Kto?                   Wer ist das?  Das ist Martin. Kto je to?  To je Martin!  Wer geht dort spazieren?  Ein Mann, Frau Helga!  Kto sa tam prechádza?  Nejaký muž, pani Helga! ________________________________________________________________ Was? Čo?                         Was ist das?  Das ist ein Ball.… Read More Opytovacie zámená

Gramatika, Slovná Zásoba

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a „was für ein“?

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a kedy zámeno „was für ein“? Pre príklad ako tvoriť zámená Ktorý a Aký pozri tu.   – tieto zámená sa od seba líšia podobne ako slovenské „ktorý“ a „aký“. Rozlíšenie medzi týmito zámenami sa v nemčine dôsledne dodržujú.   OTÁZKA – zámenom welcher  – ktorý vyberáme osobu alebo predmet z určitej skupiny osôb… Read More Kedy použijeme zámeno „welcher“ a „was für ein“?

Gramatika, Slovná Zásoba

Zámená KTORÝ a AKÝ

Pronomen welcher a was für ein (er) Zámená ktorý a aký Pre rozlíšenie kedy použiť ktoré zámeno pozri tento článok. – zámeno welcher sa skloňuje ako určitý člen a vyskytuje sa v týchto tvaroch: welcher (der) – ktorý  welche (die) – ktorá  welches (das) –ktoré welche (die – mč) – ktoré, ktorí   – prídavné meno, ktoré po… Read More Zámená KTORÝ a AKÝ