Gramatika, Slovná Zásoba

Spodstatnené prídavné mená a príčastia Príklady

Príklady spodstatnených prídavných mien a príčastí – spodstatnené prídavné meno alebo príčastie vytvára mužské aj ženské podoby Pre info ako sa spodstatnené prídavné mená a príčastia tvoria pozri tento článok.    Tvary pre mužský a ženský rod (názvy osôb) der Taubstumme/ die Taubstumme – hluchonemý/ hluchonemá der Verletzte/ die Verletzte – zranený/ zranená der Weiße/ die Weiße… Read More Spodstatnené prídavné mená a príčastia Príklady

Gramatika, Slovná Zásoba

Spodstatnené prídavné mená a príčastia

Substantivierte Adjektive und Partzipien Spodstatnené prídavné mená a príčastia  Pre viacej príkladov pozri článok Príklady spodstatnené príd.m. – niektoré prídavné mená a príčastia (prídavné mená, ktoré vznikli zo slovies) môžu vystupovať vo funkcii podstatného mena. – píšu sa veľkým začiatočným písmenom, majú člen a môžu mať aj prívlastky, skloňujeme ich však ako prídavné mená. – rod spodstatnených prídavných… Read More Spodstatnené prídavné mená a príčastia