Časy, Gramatika, Praktické témy

Rozkazovací spôsob

Imperativ Rozkazovací spôsob → môže vyjadrovať prosbu, príkaz, návrh, radu, odporučenie, varovanie  atď. Rozkazovací spôsob netvoria modálne slovesá a tiež neosobné slovesá ako napr. regnen (pršať). → nemčina používa tvary rozkazovacieho spôsobu pre tieto osoby: du (tykanie jednej osobe) wir ihr (tykanie viacerým osobám) Sie (vykanie jednej alebo viacerým osobám)   Ako sa tvorí rozkazovací spôsob?… Read More Rozkazovací spôsob