Časy, Gramatika, Praktické témy

Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Modalverben in Nebensätzen Modálne slovesá vo vedľajších vetách – v prítomnom čase  préterite stojí modálne sloveso v určitom tvare spravidla na konci vedľajšej vety – v perfekte, plukvamperfekte a v 1. budúcom čase stojí spôsobové sloveso v infinitíve na konci vety a určitý tvar pomocného slovesa haben/ werden sa kladie pred obidva infinitívy Postavenie spôsobových slovies vo vedľajšej vete Prítomný čas Es… Read More Modálne slovesá vo vedľajších vetách

Časy, Fráze, Gramatika

Modálne slovesá vo vete

Modalverben im Satz Modálne slovesá vo vete   → postavenie modálnych slovies v hlavnej vete: prítomný čas: Die Lehrerin will mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chce hovoriť s tým študentom. préteritum: Die Lehrerin wollte mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chcela hovoriť s tým študentom perfektum: Die Lehrerin hat mit dem Studenten sprechen wollen./ Učiteľka chcela hovoriť … Read More Modálne slovesá vo vete