Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spoločenská konverzácia II.

Zdieľajte ďalej

Small Talk – Kollegen vorstellen

Spoločenská konverzácia – predstavovanie kolegu

Pozri aj článok o možných témach na spoločenskú konverzáciu. 

 

Vielleicht führen Sie Ihre Geschäftspartner durch die Firma, oder Sie gehen mit Ihnen in einen Konferenzraum, wo Sie andere Kollegen treffen. – Možno prevediete Vášho obchodného partnera po firme alebo pôjdete s ním do konferenčnej miestnosti, kde stretnete ostatných kolegov.

So können Sie diese vorstellen:  – Môžete ich  predstaviť takto: 

 • Darf ich Sie zu einer kurzen Führung durch die Firma einladen?  – Smiem Vás pozvať na krátku prehliadku našej firmy?

 

 • Wenn Sie einverstanden sind, gehen wir gleich in den Konferenzraum.  – Ak súhlasíte, pôjdeme hneď do konferenčnej miestnosti

 

 • Darf ich Ihnen Ihren Mantel / Ihre Jacke abnehmen? – Smiem Vám zobrať Váš kabát/ Vašu bundu?

 

 • Folgen Sie mir doch bitte in unsere Abteilung. – Poďte so mnou (nasledujte ma) prosím na naše oddelenie.

 

 • Wir haben noch eine Stunde Zeit bis zum Meeting.  Do mítingu máme ešte hodinu čas.

 

 • Das ist meine Kollegin / mein Kollege … Sie/Er ist zuständig für … – To je moja kolegyňa/ môj kolega … Je zodpovedná/ zodpovedný za…

 

 • Haben Sie Frau/Herrn … bei Ihrem letzten Besuch eigentlich kennengelernt? – Zoznámili ste sa vlastne s pani/ pánom  …. pri poslednej návšteve?

 

 • Darf ich vorstellen, das ist … Smiem predstaviť, to je…

 

 • Sie/Er ist heute leider nicht im Haus. Sie/ Er ist bei unserem Hauptkunden in… – Nie je žiaľ dnes vo firme. Je u nášho hlavného zákazníka v …

 

Bieten Sie Ihren Geschäftspartnern zum Beispiel Getränke oder etwas zu essen an:  – Ponúknite Vašim obchodným partnerom napríklad nejaké nápoje alebo niečo na jedenie.

 

 • Möchten Sie etwas trinken? – Chceli by ste niečo piť?

 

 • Darf ich Ihnen einen Kaffee mitbringen? Schwarz oder mit Milch?  – Smiem Vám priniesť kávu? Čiernu alebo s mliekom?

 

 • Darf ich Ihnen einen Kaffee einschenken? Oder lieber Tee?  – Smiem Vám naliať kávu? Alebo radšej čaj?

 

 • Möchten Sie auch ein Glas Wasser/Saft?  –  Chceli by ste pohár vody/ džúsu?

 

 • Soll ich Ihnen auch ein Sandwich mitbringen? Wurst oder Käse? – Mám Vám priniesť   nejaký sendvič?

 

(Quelle.Zdroj.Deutsch Perfekt 12/2018)

 

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *