Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spoločenská konverzácia I.

Zdieľajte ďalej

Small Talk – Themen

Spoločenská konverzácia – témy

Pozri aj iný článok na túto tému: Spoločenská konverzácia- predstavenie kolegu. 

Ein bisschen Small Talk im Beruf schafft eine gute Atmosphäre. – Krátka spoločenská konverzácia vytvára dobrú atmosféru.

Es gibt dafür keine bestimmte Struktur, aber trotzdem gibt es Regeln. Neexistuje na to žiadna stanovená štruktúra, ale napriek tomu platia pravidlá.

Mögliche Themen für den Small Talk in Deutschland sind:

Témy, ktoré je možné využiť v Nemecku pri spoločenskej konverzácii:

 • Wetter  – počasie
 • Geschäftsreisen – obchodné cesty
 • Urlaub  – dovolenka   
 • Freizeit – voľný čas
 •  Hobbys – záľuby
 • Ausbildung und Berufsweg  – vzdelanie a profesijná dráha
 • Städte und Länder  – mestá a dediny
 •  große sportliche und kulturelle Events – veľké športové a kultúrne udalosti
 • Allgemeines über die Familie – všeobecne o rodine

 

Tabuthemen sind: Tabu témy sú:

 • Politik – politika
 • Religion – náboženstvo
 • Gehalt – plat
 • Interna der Firma  – interné záležitosti firmy
 • schlechte Arbeitsbedingungen  – zlé pracovné podmienky
 • persönliche Probleme – osobné problémy
 • Krankheiten – choroby
 • intime Fragen zur Familie – intímne otázky týkajúce sa rodiny

 

Begrüßung  – Pozdravenie

Geschäftspartner geben sich in Deutschland zur Begrüßung die Hand. –  Obchodní partneri si v Nemecku podávajú pri pozdravení ruku.

Falls Sie sich noch nie gesehen haben, dann können Sie Ihren Namen sagen.  – V prípade, že ste sa ešte nevideli, potom môžete povedať svoje meno.

Ein gutes Thema zum Einstieg ist die Anreise, also die Fahrt oder der Flug und ob der Geschäftspartner gut zu Ihnen gefunden hat.  – Na úvod je dobrá téma o príchode, teda cesta alebo let a či obchodný partner dorazil bez problémov.

Sie können auch kurz über das Wetter sprechen: Môžete hovoriť v krátkosti aj o počasí.

 • Guten Tag, mein Name ist …   – Dobrý deň, moje meno je…
 •  … (Ihr Name), guten Tag. – …(Vaše meno), dobrý deň.
 • Guten Tag, Frau/Herr … – Dobrý deň, pani/ pán …
 • Schön, dass Sie da sind.  – Fajn, (pekné), že ste tu.
 • Hallo, Frau/Herr … – Zdravím, pani/ pán…
 • Wie geht es Ihnen? – Ako sa máte?
 • Haben Sie gut hergefunden? – Dorazili ste dobre (bez problémov našli cestu)?
 • Wie war Ihr Flug / Ihre Anreise? – Aký bol let/ cesta sem?
 • Hatten Sie eine gute Zugfahrt? – Mali ste dobrú cestu vlakom?
 • Wie war denn das Wetter heute früh in …? – Aké bolo dnes ráno počasie v … ?
 • Hier ist es schon seit ein paar Tagen extrem kalt.  – Tu je už pár dní extrémne chladno.
 • Wir hatten in den letzten Wochen ziemlich schlechtes Wetter. Es ist schön, dass heute endlich mal wieder die Sonne scheint, nicht wahr?  – Posledné týždne sme tu mali dosť zlé počasie. Je fajn (pekné), že dnes konečne svieti slnko, všakže?

(Quelle.Zdroj.Deutsch Perfekt 12/2018)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *