Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spojky

Zdieľajte ďalej

Konjunktionen

Spojky

 

 • und : Ich bin 30 Jahre alt und lebe in Berlin.

                              Mám 30 rokov a žijem v Berlíne.

 

 • aber :  Ich bin in der Slowakei geboren, aber lebe jetzt in Deutschland.

                              Narodil (a) som sa na Slovensku, ale teraz žijem v Nemecku

 

 • oder : Ich gehe heute ins Kino oder zu einer Party.

                              Pôjdem dnes do kina alebo na párty.

 

 • sondern : Ich möchte keinen Kaffee, sondern lieber einen Tee, bitte.

                              Nechcem kávu, ale radšej čaj poprosím.

 

 • als : Ich war 2 Jahre alt, als ich nach Deutschland gekommen bin.

                              Mal (a) som 2 roky, keď som prišiel (prišla) do Nemecka.

 

 • dass : Ich glaube, dass du die A1 Prüfung schaffst.

                              Verím (myslím si), že tú skúšku A1 zvládneš.

 

 • weil : Ich wiederhole alle Vokabeln, weil ich mich auf die Prüfung

                              vorbereiten will.

                              Zopakujem si všetky slovíčka, pretože sa chcem pripraviť na skúšku.

 

 • wenn : Ich gehe wieder in die Schule, wenn ich wieder gesund bin.

                               Pôjdem opäť do školy, keď budem zdravý (á).

 

 • bevor :  Bitte, wasch dir die Hände, bevor du dich an den Tisch setzt.

                               Prosím, umy si ruky predtým, než si sadneš k stolu.

 

 • nachdem :  Sie ist aufgewacht, nachdem er wieder zurück war.

                              Zobudila sa potom, čo sa vrátil späť.

 

 • obwohl :  Er hat Orangensaft gekauft, obwohl sie den nicht mag.

                              Kúpil pomarančový džús, hoci ho ona nemá rada.

 

 • sobald :  Ich gebe dir Bescheid, sobald ich es weiß.

                              Dám ti vedieť hneď, keď to budem vedieť.

 

 • ob:  Ich weiß nicht, ob ich genug gelernt habe.

                              Neviem, či som sa dosť učil (a).

 

 • damit : Ich gebe dir ein Heft, damit du alles aufschreiben kannst.

                             Dám ti vedieť, aby si mohol (mohla) všetko napísať.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *