Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spojky

Zdieľajte ďalej

Konjunktionen

entweder- oder, weder – noch, nicht nur – sondern auch, einerseits – andererseits, sowohl – als auch

 

Spojky

buď – alebo, ani –ani, nielen – ale aj, na jednej strane – na druhej strane, tiež – ako aj

 

 1. Diese Leute sind nicht nur sympathisch, sondern auch bereit, uns zu helfen. – Títo ľudia sú nielen sympatickí, ale aj ochotní nám pomôcť.
 2. Peter spricht sowohl Englisch als auch Französisch. – Peter hovorí tiež anglicky ako aj francúzsky.
 3. Weder er noch sie wusste etwas davon. – Ani on ani ona o tom nič nevedeli.
 4. Einerseits freue ich mich auf meine neue Arbeit, andererseits habe ich auch ein bisschen Angst davor, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. – Na jednej strane sa teším na moju novú prácu, na druhej strane mám z nej trochu strach, pretože neviem, čo ma čaká.
 5. Entweder träume ich, oder ich sehe schlecht. – Buď sa mi to zdá alebo zle vidím.
 6. Wir können sie nicht finden, sie ist weder zu Hause, noch in der Arbeit. – Nemôžeme ju nájsť, nie je ani doma, ani v práci.
 7. Unsere neue Kollegin sieht nicht nur sehr gut aus, sondern sie ist auch intelligent. – Naša nová kolegyňa vyzerá nielen dobre, ale je tiež inteligentná.
 8. Unser Nachbar hat große Probleme, nicht nur beruflich, sondern auch privat.Náš sused má veľké problémy nielen pracovné, ale aj súkromné.
 9. Einerseits bist du intelligent, andererseits bist du aber auch sehr faul. – Na jednej strane si inteligentný, na druhej strane si ale tiež veľmi lenivý.
 10. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter sind Lehrer. – Tak ako môj otec, tak aj matka, sú učitelia.
 11. Sie hat weder die praktische noch die theoretische Prüfung bestanden. – Nezvládla ani praktickú, ani teoretickú skúšku.
 12. Unsere Tante kommt entweder heute oder morgen zu uns zu Besuch. – Naša teta k nám príde buď dnes alebo zajtra na návštevu.

 

(Quelle: Cvičebnice německé gramatiky: Doris Dusilová a kolektív.)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *