Gramatika, Slovná Zásoba

Spodstatnené prídavné mená a príčastia

Zdieľajte ďalej

Substantivierte Adjektive und Partzipien

Spodstatnené prídavné mená a príčastia

 Pre viacej príkladov pozri článok Príklady spodstatnené príd.m.

– niektoré prídavné mená a príčastia (prídavné mená, ktoré vznikli zo slovies) môžu vystupovať vo funkcii podstatného mena.

– píšu sa veľkým začiatočným písmenom, majú člen a môžu mať aj prívlastky, skloňujeme ich však ako prídavné mená.

– rod spodstatnených prídavných mien a príčastia sa riadi rodom podstatného mena:

 

Der/ ein Mann ist krank. (Ten/ nejaký chorý muž.)

der kranke Mann (ten chorý muž) → der Kranke (ten chorý)

ein kranker Mann (nejaký chorý muž) → ein Kranker/ Kranker (nejaký chorý)

 

– rozdeľujeme ich do 2 skupín:

  1. spodstatnené prídavné mená, ktoré vznikli z prídavných mien: der Deutsche/ ein Deutscher (Nemec), der Arbeitslose/ ein Arbeitsloser (nezamestnaný), der Weiße/ ein Weißer (beloch)
  2. príčastia, ktoré vznikli zo slovesných tvarov: der Reisende/ ein Reisender (cestujúci), der Behinderte/ ein Behinderter (postihnutý), der Verletzte/ ein Verletzter (zranený)

 

Skloňovanie spodstatnených prídavných mien a príčastí po určitom člene

 

Jedn.číslo Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo
1.     pád der Deutsche die Deutsche das Deutsche die Deutschen
2.     pád des Deutschen der Deutschen des Deutschen der Deutschen
3.     pád dem Deutschen der Deutschen dem Deutschen den Deutschen
4.     pád den Deutschen die Deutsche das Deutsche die Deutschen

 

Skloňovanie spodstatnených prídavných mien a príčastí po neurčitom člene

 

Jedn.číslo Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo
1.     pád ein Deutscher eine Deutsche ein Deutsches Deutsche
2.     pád eines Deutschen einer Deutschen eines Deutschen Deutscher
3.     pád einem Deutschen einer Deutschen einem Deutschen Deutschen
4.     pád einen Deutschen eine Deutsche ein Deutsches Deutsche

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *