Fráze, Gramatika, Praktické témy

Sloveso Smieť

Zdieľajte ďalej

Verb dürfen. – Was darf der Patient nicht tun?

Sloveso smieť.  – Čo nesmie robiť pacient?

 

→ základný význam slovesa dürfen je smieť, mať dovolené, avšak často ho prekladáme ako môcť. V tomto význame ho nahrádza sloveso können, ale sloveso dürfen je zdvorilejšie  a používa sa najmä vtedy, ak je medzi osobami vekový rozdiel alebo rozdiel v postavení.

 

Arzt:        Wie geht es Ihnen? – Ako sa máte?

Patient:    Danke, Herr Doktor, es geht mir etwas besser.  – Ďakujem pán doktor, mám sa

                 trochu lepšie Darf ich schon rauchen? – (Môžem) Smiem už fajčiť?   

 

Arzt:        Nein, Sie dürfen noch nicht rauchen. – Nie, (nemôžete) nesmiete fajčiť.

Patient:    Darf ich mich schon setzen?(Môžem) Smiem sa už posadiť?

Arzt:        Nein, Sie dürfen noch nicht sitzen. Bleiben Sie liegen! – Nie, (nemôžete)

                 nesmiete ešte sedieť. Ostaňte ležať!

 

Patient:   Darf ich schon lesen? – (Môžem) Smiem už čítať?

Arzt:       Es ist besser, Sie lesen noch nicht. Sie müssen viel schlafen. (Bude) Je lepšie, keď

                ešte (nebudete čítať) nečítate. Musíte veľa spať.

 

Patient:   Darf mich meine Frau schon besuchen?(Môže) Smie ma navštíviť už moja

                žena?

 

Arzt:       Ja, das darf sie schon. – Áno, to už (môže) smie.

 

Patient:   Darf ich schon alles essen? Darf mir meine Frau ein Stück Kuchen bringen?

                (Môžem) Smiem už všetko jesť? (Môže) Smie mi moja žena priniesť kúsok koláča?

 

Arzt:       Ja, ein Stück Kuchen dürfen Sie schon essen.Áno, kúsok koláča už  (môžete)

                 smiete jesť.

 

Patient:  Darf ich auch Kaffee trinken? – (Môžem) Smiem piť aj kávu?

Arzt:       Nein, Sie dürfen keinen Kaffee trinken. – Nie, (nemôžete) nesmiete piť kávu.

Patient:   Darf ich Sie noch etwas fragen, Herr Doktor? – (Môžem) Smiem sa Vás ešte

                niečo opýtať pán doktor?

 

Arzt:       Bitte! – Prosím!

Patient:   Wie lange muss ich noch liegen bleiben? Wann darf ich wieder arbeiten

                 gehen? – Ako dlho musím ostať ešte ležať? Kedy (môžem) smiem ísť pracovať?

 

Arzt:       Das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Wir dürfen damit nicht so schnell   

                sein. Sie fühlen sich zwar besser, aber Sie sind noch lange nicht gesund. – To

               Vám bohužiaľ neviem ešte povedať. (Nemôžeme) Nesmieme to urýchliť. Cítite sa síce

               lepšie, ale (tak skoro)ešte dlho nebudete  zdravý.

 

 

(Quelle: Irena Vaverková:  Učebnica nemčiny pre samoukov a kurzy. 1.časť. Slovenské pedagogické nakladateľstvo.)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *