Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Sloveso Mať

Zdieľajte ďalej

Verb haben

Sloveso mať

 

  1. Prítomný čas
  jednotné číslo množné číslo
1.os. ich habe (mám) wir haben (máme)
2.os. du hast (máš) ihr habt (máte)
3.os. er hat (má)

sie hat (má)

es hat (má)

sie haben (majú)

Sie haben (máte) – vykanie

 

  1. Préteritum (minulý čas)je zvyčajná forma rozprávania súvislých príbehov. Pri pomocných slovesách platí, že používanie préterita je spisovné.
  jednotné číslo množné číslo
1.os. ich hatte (mal/a som) wir hatten (mali sme)
2.os. du hattest (mal/a si) ihr hattet (mali ste)
3.os. er hatte (mal)

sie hatte (mala)

es hatte (malo)

sie hatten (mali)

Sie hatten (mali ste) – vykanie

 

  1. Perfektum – požíva sa na vyjadrenie jednoduchého minulého deja . Avšak používanie perfekta pomocných slovies sa takmer nepoužíva.
  jednotné číslo množné číslo
1.os. ich habe gehabt (mal/a som) wir haben gehabt (mali sme)
2.os. du hast gehabt (mal/a si)) ihr habt gehabt (mali ste)
3.os. er hat gehabt (mal)

sie hat gehabt (mala)

es hat gehabt(malo)

sie haben gehabt (mali)

Sie haben gehabt (mali ste) – vykanie

 

  1. Pluskvamperfektum – vyjadruje minulý dej ukončený v minulosti alebo minulý dej, ktorý predchádzal inému minulému času .
  jednotné číslo množné číslo
1.os. ich hatte gehabt (mal/a som) wir hatten gehabt (mali sme)
2.os. du hattest gehabt (mal/a si) ihr hattet gehabt (mali ste)
3.os. er hatte gehabt (mal)

sie hatte gehabt (mala)

es hatte gehabt (malo)

sie hatten gehabt gehabt (mali)

Sie hatten (mali ste) – vykanie

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *