Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená

Zdieľajte ďalej

Possessivpronomina

Privlastňovacie zámená

 

 Jednotné

číslo

Osobné

zámeno

Privlastňovacie zámeno

Muž .rod

Žen. rod

Stred. rod

Množné číslo

1. osoba

ich

mein     (môj)

mein(moja)

mein    (moje)

meine (moji/moje)

2. osoba

du

dein      (tvoj)

deine   (tvoja)

dein     (tvoje)

deine (tvoji/tvoje)

 

3. osoba

er

sein       (jeho)

seine    (jeho)

sein      (jeho)

seine     (jeho)

sie

ihr           (jej)

ihre         (jej)

ihr           (jej)

ihre         (jej)

es

sein        (jeho)

sein        (jeho)

sein        (jeho)

sein        (jeho)

 

Množné

číslo

Osobné

zámeno

Privlastňovacie zámeno

Muž .rod

Žen. rod

Stred. rod

Množné číslo

1. osoba

wir

unser     (náš)

uns(e)r(naša)

unser    (naše)

uns(e)r(naši)

2. osoba

ihr

euer       (váš)

eu(e)re     (vaša)

euer     (vaše)

eu(e)re     (vaši/vaše)

3. osoba

 

 

sie

ihr           (ich)

ihre        (ich)

ihr          (ich)

ihre        (ich)

Vykanie

Sie

Ihr           (Váš)

Ihre         (Vaša)

Ihr           (Vaše)

Ihre         (Vaši/Vaše)

Beispiele: / Príklady:

mein Auto (moje auto)

unser Haus (náš dom)

ihr Garten (jej/ ich záhrada)

ihre Wohnung (jej/ ich byt)

eu(e)re Antwort (vaša odpoveď)

dein Handy (tvoj mobil)

uns(e)re Tante (naša teta)

seine Frage (jeho otázka)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *