Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená vo vetách

Zdieľajte ďalej

Possessivpronomen in Sätzen

Privlastňovacie zámená vo vetách

 

 • Sind Ihre Tochter und Ihr Sohn mit dem Studium schon fertig?Ukončili štúdium Vaša dcéra a Váš syn?
 • Und wo arbeitet jetzt Ihr Mann? – A kde pracuje teraz Váš muž?
 • Herr Werner hat die Hunde fotografiert und hat ihr Foto unseren Kindern geschenkt. – Pán Werner vyfotografoval psy a dal ich fotografiu našim deťom.
 • Aber wo sind eigentlich euere Eltern, euer Vati und euere Mutti? – Ale kde sú vlastne vaši rodičia, váš otecko vaša mamička?
 • Unser Leben hier ist ruhig und zufrieden. – Náš život tu je pokojný a spokojný.
 • Unser großer Sohn wohnt mit uns in unserem Haus und nimmt uns ab und zu mit seinem Auto in die Stadt. – Náš veľký syn býva s nami v našom dome a vezme nás občas svojim autom do mesta.
 • Sie bewundern es und seine Sandburg, die es gebaut hat. – Obdivujú ho a jeho hrad z piesku, ktoré postavilo.
 • Auch mein Vater, meine Schwester und mein Kind freuen sich auf deinen Besuch. – Tiež môj otec, moja sestra a moje dieťa sa tešia na tvoju návštevu.
 • Aber ich weiß, dass dein Bruder, deine Schwester und dein Kind für dich sehr gut sorgen. – Ale viem, že tvoj brat, tvoja sestra a tvoje dieťa sa o teba starajú veľmi dobre.
 • Sein Haus ist doch nicht so weit, und seine Frau und sein Sohn erwarten ihn sicher. – Jeho dom nie je predsa tak ďaleko a jeho žena a jeho syn ho určite očakávajú.
 • Wir trinken auf deine Gesundheit. – Pijeme na tvoje zdravie.
 • Ich kann mich immer auf meinen Freund verlassen. – Vždy sa môžem spoľahnúť na svojho priateľa.
 • Kannst du eine Weile auf meine Tasche aufpassen?Môžeš dať chvíľu pozor na moju tašku?
 • Die Großmutter erzählt den Kindern von ihrer Jugend. – Stará mama rozpráva deťom o svojej mladosti.
 • Wir möchten gut für unser Kind sorgen.Chceli by sme sa o svoje dieťa dobre starať.

(Qulle: V. Křupka: Najpoužívanejšie slová v nemeckých vetách.)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *