Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Príslovky času príklady

Zdieľajte ďalej

Beispielsätze – Temporaladverbien

Príkladné vety – príslovky času

 

Pre článok o príslovkách času, ako ich tvoríme, pozri tuná. 

 • Pro Jahr/ Jährlich kommen durchschnittlich tausend Leute zu uns. Ročne k nám prichádza priemerne tisíc ľudí.

 

 • Sie haben pro Tag/ täglich ungefähr zwanzig Kilometer zurückgelegt. Zdolali denne približne dvadsať kilometrov.

 

 • Er fragt immer zuerst die Nachbarin und erst dann mich. Pýta sa vždy najskôr susedy a až potom mňa.

 

 • Damals habe ich es nicht gewusst. Vtedy som to nevedel.

 

 • Für die Party übermorgen muss ich noch ein paar Freunde einladen. Na párty pozajtra musím ešte pozvať pár priateľov.

 

 • Er geht am liebsten freitags mit deiner Frau Pizza essen. Chodí najradšej v piatky so svojou ženou na pizzu.

 

 • Meistens schaffe ich mehr, aber heute bin ich müde. Väčšinou zvládnem viac, ale dnes som unavený.

 

 • Richard kann früher zu uns kommen. Richard môže k nám prísť skôr.

 

 • Barbara spricht fast nie über ihren Beruf. Barbara takmer nikdy nehovorí o svojej práci.

 

 • Ich habe von ihm schon lange nichts mehr gehört. Už dlho som o ňom nič viac nepočul.

 

 • Er kann sich daran nicht gewöhnen, dass er morgens um fünf Uhr aufstehen muss. Nemôže si zvyknúť na to, že každé ráno musí vstávať o piatej.

 

 • Das Geschäft ist normalerweise sonnabends geschlossen. Obchod býva normálne každú sobotu zatvorený.

 

 • Es ist zwar anstrengend, alle Probleme auf einmal zu lösen, aber ich möchte alles endgültig erledigen. Je síce náročné riešiť všetky problémy naraz, ale chcel by som vyriešiť definitívne všetko.

 

 • Wenn wir gestern nicht so viel getrunken hätten! Keby sme len včera toľko nepili!

 

 • Wenn wir nicht bald etwas zu trinken bekommen, verdursten wir. Ak nedostaneme čoskoro piť, zomrieme od smädu.

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *