Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Príslovky a príslovkové určenie

Zdieľajte ďalej

Adverbien und adverbiale Bestimmung – Bespielsätze

Príslovky a príslovkové určenie – príkladné vety

 

 • Im Februar ist es am kältesten. – Vo februári je najchladnejšie.
 • Welches Lied hat dir am besten gefallen? – Ktorá pieseň sa ti najviac páčila?
 • Petra war am elegantesten von allen Frauen gekleidet. – Petra bola oblečená najelegantnejšie zo všetkých žien.
 • Er ist am spätestens von allen ins Büro gekommen. – Prišiel do kancelárie najneskôr zo všetkých.
 • Sie müssen die Rechnung spätestens in acht Tagen bezahlen. – Musíte zaplatiť faktúru najneskôr do ôsmych dní.
 • Meistens schaffe ich mehr, aber heute bin ich müde. – Väčšinou toho stihnem viac, ale dnes som unavený.
 • Von allen Kindern hat Hana am besten Klavier gespielt. – Hana hrala na klavír najlepšie zo všetkých detí.
 • Wenn du am höchsten von allen springst, kannst du noch gewinnen. – Keď vyskočíš najvyššie zo všetkých, môžeš ešte vyhrať.
 • Richard kann frühestens am Montag kommen. – Richard môže prísť najskôr v pondelok.
 • Die Ware ist mindestens bis Mai haltbar. – Tovar ma minimálnu trvanlivosť do konca mája.
 • In dieser Firma bin ich von allen Mitarbeitern am längsten. – V tejto firme som zo všetkých pracovníkov najdlhšie.
 • Das Hotel kann ich euch herzlichst empfehlen. – Ten hotel vám môžem srdečne odporučiť.
 • Jeder fühlt sich zu Hause am wohlsten. – Každý sa cíti najlepšie doma.
 • Ich rauche höchstens zehn Zigaretten pro Tag. – Fajčím najviac desať cigariet denne.
 • Ich finde es höchstens gefährlich. – Zdá sa mi to maximálne nebezpečné.
 • Am häufigsten gehen wir ins Kino.Najčastejšie chodíme do kina.

 

(Quelle: Cvičebnice německé gramatiky.POLYGLOT)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *