Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Prípona LOS

Zdieľajte ďalej

Suffix  -los

Prípona  – los

– prípona –los vyjadruje to isté, čo výrazy frei von etwas (nezávislý, voľný, zbavený niečoho) a ohne etwas (bez niečoho): verantwortungslos – ohne Verantwortung (bez zodpovednosti), arbeitslos – ohne Arbeit (bez práce).

 

 • arbeitslos – nezamestnaný
 • atemlos – bez dychu, zadychčaný
 • bargeldlos – bezhotovostný
 • bedeutungslos – bezvýznamný, nepodstatný
 • bewusstlos – v bezvedomí
 • beziehungslos – bez súvislostí
 • bodenlos – hovor. neslýchaný
 • charakterlos – bezcharakterný
 • erfolglos – neúspešný
 • ergebnislos – bezvýsledný, neúspešný
 • farblos – bezfarebný
 • fehlerlos – bezchybný
 • fleckenlos – bez škvŕn
 • fraglos – nepochybne, nesporne
 • fristlos – okamžitý, bezodkladný
 • gedankenlos – bezmyšlienkovitý, neuvážený
 • gefahrlos – bezpečný
 • herzlos – bezcitný, bez srdca
 • hilflos – bezmocný, bezradný
 • hoffnungslosbeznádejný, bezútešný
 • ideenlos – bezmyšlienkovitý, bez ideí
 • kernlos – bez jadierok
 • kinderlos – bezdetný
 • kostenlos – bezplatný, zadarmo
 • kraftlos – bezvládny, slabý
 • lautlos – nehlučný
 • lustlosbez nálady, bez chuti
 • namenlos – bez mena, anonymný
 • obdachlos – bez domova, bezprístrešný
 • ratlos – bezradný
 • rücksichtlosbezohľadný, egoistický
 • schlaflos – bezsenný
 • sinnlos – nezmyselný
 • sorgenlos – bezstarostný
 • sprachlos – bez slov, nemý
 • wolkenlos – bezoblačný, bezmračný

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *