Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Predsavzatia do nového roka

Zdieľajte ďalej

Vorsätze für das neue Jahr

Predsavzatia do nového roka

 

  1. Letztes Jahr habe ich von zu Hause gearbeitet. – Minulý rok som pracoval/-a z domu. Mein Ziel für dieses Jahr ist, mich zu Hause besser einzurichten, damit ich konzentrierter und bequemer arbeiten kann. – Môj cieľ na tento rok je lepšie si zariadiť dom, aby som mohol/mohla pracovať koncentrovanejšie a pohodlnejšie.
  2. Ich habe letztes Jahr 5 Kilo zugenommen, dieses Jahr möchte ich mehr Sport machen um abzunehmen. – Minulý rok som pribral/-a 5 kíl, tento rok by som chcel/-a viac športovať a schudnúť.
  3. Ich habe im Jahr 2020 eine Menge Geld ausgegeben, ab 2021 möchte ich anfangen, zu sparen. – V roku 2020 som minul/-a množstvo peňazí, od 2021 by som chcel/-a začať šetriť.
  4. Ich hatte letzes Jahr kein soziales Leben, im Jahr 2021 würde ich gerne neue Bekanntschaften  machen. – Minulý rok som nemal/ -a žiadny sociálny život, v roku 2021 by som rád/ rada nadviazal/-a nové  známosti.
  5. Ich war das ganze Jahr 2020 Single, mein Ziel für dieses Jahr ist, einen Partner zu finden. – Celý rok 2020 som bol/-a single, môj cieľ pre tento rok 2021 je nájsť si partnera.
  6. Ich habe mein Haus letzes Jahr nicht renoviert, 2021 werde ich mein Haus streichen und dekorieren. – Minulý rok som renovoval/-a môj dom, 2021 môj dom vymaľujem a ozdobím.
  7. Letztes Jahr hatte ich keine Zeit zum Lernen, in diesem Jahr würde ich gerne eine neue Sprache lernen. – Minulý rok som nemal/-a čas na učenie, v tomto roku by som sa rád/ rada naučil/ -a nový jazyk.

Und was noch…? – A čo ešte…?

 

☺Weniger Stress – Menej stresu

☺Mehr Bewegung und Sport – Viac pohybu a športu

☺Gesündere Ernährung – Zdravšia strava

☺Mehr Zeit für sich selbst – Viac času pre seba samých

☺Mit dem Rauchen aufhören – Prestať s fajčením

☺Weniger Alkohol – Menej alkoholu

☺Ausreichend Schlafen – Dostatok spánku

☺Mehr Zeit für Familie und Freunde – Viac času pre rodinu a priateľov

☺Weniger Fernsehen – Menej pozerania na TV

☺Zur Vorsorge gehen – Chodiť na preventívne prehliadky

 

(Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=WpLP2v7P1ms&feature=share&fbclid=IwAR1jU459HhQox1-QlhsyLjRKU6kygMgyVfThU096QuDhWMW3H2gtam_htus)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *