Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Predložka wegen s genitívom

Zdieľajte ďalej

Präposition wegen mit Genitiv – Beispielsätze

Predložka wegen s genitívom – príkladné vety

 

wegen – väzba s 2.pádom

 

 1. a) (dôvod, príčina) pre, kvôli
 • Heute ist wegen technischer Schwierigkeiten geschlossen.

Dnes je zatvorené z (kvôli) technických príčin.

 • Wegen dieser Angelegenheit müssen wir zum Chef gehen.

Kvôli tejto záležitosti musíme ísť k šéfovi.

 • Hamburg ist vor allem wegen seines großen Hafens bekannt.

Hamburg je známy predovšetkým pre svoj veľký prístav.

 

 1. b) (cieľ, účel) kvôli, pre
 • Wegen meiner Tochter habe ich das gemacht.

Urobil som to kvôli svojej dcére.

 • Wir müssen das wegen unseres Vaters schreiben.

Musíme to napísať kvôli nášmu otcovi.

 • Er studiert Ökonomie wegen seines Vaters

Študuje ekonómiu kvôli svojmu otcovi.

 • Wegen deiner (deinetwegen) konnte ich nicht nach Amerika fahren.

Kvôli tebe som nemohol ísť do Ameriky.

 • Ich ging nur wegen meiner Freunde zur Disko.

Išla som na diskotéku iba kvôli svojim priateľom.

 • Er wurde wegen seiner Unfähigkeit entlassen.

Bol prepustený kvôli svojej neschopnosti.

 • Sie wurden wegen des Diebstahls belangt.

Boli stíhaní za (kvôli) krádež.

 • Die Bewohner beklagen sich wegen der hohen Miete.

Obyvatelia sa sťažujú kvôli vysokému nájomnému.

 • Er hat das Haus wegen seiner Kinder gebaut.

Postavil ten dom kvôli svojim deťom.

 

 

(Quelle:Nemecké predložky: J.Navrátilová,J.Hamplová, Infoa)

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *