Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Predložka Bez

Zdieľajte ďalej

Präposition – ohne

Predložka – bez

 

→  ohne Mühe – bez (väčších ťažkostí)

→ ohne Umstände – bez okolkov

→ ohne Verzug – neodkladne

→ ohne Absicht – nechtiac

→ ohne mein Wissen – bez môjho  vedomia

→ ohne mein Dazutun – bez môjho pričinenia

→ ohne Zweifel, ohne Frage – bez pochyby

→ nicht ohne Grund – nie bezdôvodne

→ alle ohne Ausnahme – všetci bez výnimky

→ ohne Spaß – naozaj, žarty bokom

→ ohne Weiteres – bez všetkého

→ ohne Vorbehalt  – bezvýhradný

→ ohne ein Wort zu sagen – bez slova

→ ohne zu weinen – žiadne slzy

→ ohne anzuhalten – nepretržite

 

→ Er hat sin Studium ohne viel Lust gemacht. – Študoval bez chuti.

→ Er trinkt Bier ohne Alkohol. – Pije pivo bez alkoholu.

→ Du hast die Aufgabe ohne Fehler gemacht. – Tú úlohu si urobil bez chyby.

→ Ohne Zweifel hast du recht. – Máš bezpochyby pravdu.

→ Haben Sie das mein Wissen getan? – Urobili ste to bez môjho vedomia?

→ Ohne dich kann ich nicht leben. – Bez teba nemôžem žiť.

→ Kaffee ohne oder mit Zucker. – Káva bez alebo s cukrom?

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *