Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Poľnohospodárstvo

Zdieľajte ďalej

Die Landwirtschaft

Poľnohospodárstvo

 

 

das Getreide – obilie

ernten – žať/ zberať úrodu

anbauen – pestovať/ obrábať pole

mahlenmlieť

säen – siať/ zasiať

die Mastkrmivo

das Ferkel – prasiatko

die Stute – kobyla

der Bock – cap

das Rind – hovädzí dobytok

das Heu – seno

hüten – strážiť/ opatrovať

der Markt – trh/ jarmok

das Futter – krmivo

die Kosten – náklady/ výdavky

der Sauerrahm – kyslá smotana

verkaufen – predávať

füttern – kŕmiť

züchten – chovať/ pestovať

das Ei – vajíčko

der Broiler – brojler

abdecken – odkryť

das Beet – záhon

umgraben – prekopať

der Strauch – ker

lichtenvyrúbať

das Feld – pole

der Gärtner – záhradník

das Geflügel – hydina
das Gemüse – zelenina
das Gras – tráva
das Land – vidiek/ zem/ kraj
das Obstovocie
das Pferd – kôň
das Schafovca
das Schwein – prasa
das Vieh – dobytok
das Wild – divá zver
der Bauer – roľník/ sedliak
die Bäuerin – sedliačka
der Bauernhof – sedliacky dvor/ gazdovstvo
der Bodenpôda/ zem
der Düngerhnojivo
 
 
der Großbetrieb veľkoprevádzka
der Kunstdüngerumelé hnojivo
 
 
der Lebensraumživotné protredie
der Mais – kukurica
der Ochse – vôl
der Stier – býk
der Weizenpšenica
die Artenvielfalt – rozmnitosť druhov
die Blume
die Bohne fazuľa
die Forstwirtschaft – lesníctvo
die Fruchtfolge – striedanie plodín
die Gerstejačmeň
die Herdestádo/ črieda
die Kuh – krava
 
 
 
die Pestizide – pesticídy
die Saatosivo
die Subvention – podpora/ príspevok
die Umwelt – životné prostredie
ertragreich výnosný
fruchtbarúrodný/ plodný
kultivierenpestovať/ zušľachťovať
mechanisiertmechanizovaný
organischorganický
pflügen – orať
wachsen – rásť

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *