Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Pokyny ku koronavírusu

Zdieľajte ďalej

Hinweise zum Corona-Virus

Pokyny ku koronavírusu

 

1. Hygiene und Sauberkeit. / Hygiena a čistota.

 

Die Hände oft und gründlich waschen / Ruky umývať často a poriadne

Immer Seife benutzen / Vždy použiť mydlo

Die Hände 25-30 Sekunden überall einseifen / Ruky  mydliť všade 25 – 30 sekúnd

Mit klarem Wasser abspülen / Opláchnuť čistou vodou

Die Hände gründlich abtrocknen / Ruky dôkladne vysušiť

 

Husten und Niesen / Kašeľ a kýchanie

Mindestens 2 Meter Abstand halten / Udržiavať odstup minimálne 2 metre

Von anderen Menschen wegdrehen / Pootočiť sa od ostatných ľudí

In ein Taschentuch husten / niesen / Kašlať/ kýchať do vreckovky

Das Taschentuch wegwerfen / Vreckovku vyhodiť

Danach die Hände waschen / Potom si umyť ruky

Bei Husten: In die Armbeuge husten / Pri kašli: Kašlať do paže (ohýbač paže)

 

 2. Kontakt zu anderen vermeiden. / Vyhýbať sa kontaktu s ostatnými

Zu Hause bleiben / Zostávať doma

→ Das Zuhause nur verlassen für: / Domov  opustiť iba na (kvôli):

  • den Einkauf / nákup
  • die Arbeit / práci
  • Sport (alleine) / športu (individuálnemu)
  • Gassi gehen mit dem Hund / ísť na prechádzku so psom
  • einen Besuch beim Arzt / návšteve lekára
  • einen Besuch in der Apotheke / návšteve v lekárni
  • Hilfe für andere Menschen (z.B. einkaufen) / pomoci iným ľuďom (napr. nakupovanie)

 

Keine Freunde treffen / Nestretávať sa s priateľmi

→ Keine Parties  / Žiadne oslavy

→ Keinen Kontakt zu Menschen, die nicht in derselben Wohnung wohnen / Žiadny kontakt s ľuďmi, ktorí nebývajú v tom istom byte (so mnou)

→ Keinen Kontakt zu älteren Menschen / Žiadny kontakt so staršími ľuďmi

→ Keine Besuche in Altenheimen oder Krankenhäusern / Nijaké návštevy v domovoch dôchodcov alebo nemocniciach

→ Zu anderen Menschen immer 2 Meter Abstand halten / Dodržiavať odstup k ostatným ľuďom vždy 2 metre

 

(Quelle: https://www.lernen-lehren-helfen.daf.uni-muenchen.de/corona/index.html)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *