Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Počasie- dialóg

Zdieľajte ďalej

 

☺Das ist ja mal wieder typisches Aprilwetter! – To je opäť typické aprílové počasie.

☻Wieso, was meinst Du? – Ako to, čo myslíš?

☺Na gestern habe ich gefroren, obwohl ich einen dicken Pulli anhatte. Und heute schwitze ich. – No včera som mrzol, hoci som mal oblečený hrubý sveter. A dnes sa potím.

☻Du hast ja auch eine Winterjacke an! Zieh sie doch einfach aus. – Však máš oblečenú zimnú bundu! Jednoducho si ju vyzleč.

☺Hast ja recht. Aber mich nervt dieses Wetter trotzdem. – Máš pravdu. Ale mňa i napriek tomu rozčuľuje toto počasie.

☻Warum? Ärgere Dich doch nicht über Dinge, die man nicht ändern kann. – Prečo? Nerozčuľuj sa predsa na veci, ktoré sa nedajú zmeniť.

☺Ich könnte es ändern. Ich könnte nach Kalifornien ziehen. – Mohol by som to zmeniť. Mohol by som sa odsťahovať do Kalifornie.

☻Aber das wäre doch langweilig. Immer nur schönes Wetter ist langweilig. – Ale to by bolo nudné. Stále iba pekné počasie je nudné.

☺Stimmt. Ich glaube ich würde den Winter vermissen. – Je to pravda. Myslím, že by mi zima chýbala.

☻Schnee ist schon was Schönes, oder? – Sneh je niečo pekné, alebo?

☺Absolut! Aber diesen Winter hat es hier nur zwei Mal geschneit. So etwas habe ich noch nie erlebt. – Absolútne! Ale túto zimu tu snežilo len dvakrát. Také niečo som ešte nezažil.

☻Oh, schau mal, jetzt regnet es wieder. – Oh, pozri, teraz opäť prší.

☺Ich sag doch: Aprilwetter! Ist aber irgendwie ganz gemütlich. Zum Glück sind wir hier drin und müssen nicht raus. – Hovorím predsa: aprílové počasie! Ale je to celkom príjemné. Našťastie sme tu vo vnútri a nemusíme von.

☻Vielleicht sehen wir ja noch einen Regenbogen, das wär doch super! – Možno uvidíme ešte dúhu, to by bolo predsa super!

 

☺Ich hab schon lange keinen Regenbogen mehr gesehen. – Dlho som dúhu nevidel.

☻Unsere Chancen stehen nicht schlecht. Da hinten reißt die Wolkendecke auf. – Naše šance nie sú zlé. Vzadu sa trhajú mračná.

☺Ja, die Sonne scheint wieder! Aber kein Regenbogen in Sicht. – Áno, slnko opäť svieti! Ale na obzore žiadna dúha.

☻Ich glaube diese Regenlücke sollten wir nutzen und schnell rübersausen in das Café an der Ecke. Was meinst Du? – Myslím, že by sme mali využiť túto chvíľu bez dažďa a uháňať do kaviarne na rohu. Čo myslíš?

☺Alles klar. Und dann kaufe ich mir noch schnell bei der Drogerie einen Regenschirm, ich glaube das ist eine gute Investition… – Jasné. A potom si rýchlo kúpim v drogérii dáždnik, myslím, že je to dobrá investícia

Abgemacht! Jetzt aber los. – Platí! Ide sa.

 

(Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4gsWblJ1zps)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *