Časy, Gramatika, Praktické témy

Perfektum opakovanie

Zdieľajte ďalej

Perfekt – Wiederholung?

Perfektum – opakovanie?

Na zopakovanie si pozrite napr. ako sa tvorí predminulý čas.

 

– perfektum je zložený minulý čas

– tvorí sa spojením pomocného slovesa haben alebo sein + minulé príčastie

 

  1. slabé slovesá: haben/ sein + ge +slovesný kmeň+ t = Ich habe gekauft. Kúpil(a) som.

   slovesá končiace na –ieren: haben + slovesný kmeň t = Ich habe diskutiert. Diskutoval (a)      som.

slovesá s odlúčiteľnou predponou:  haben/ sein + odl.predpona + ge + slovesný kmeň + t = Ich habe aufgeräumt. Upratoval (a) som.

slovesá s neodlúčiteľnou predponou: haben/ sein + slovesný kmeň + t = Ich habe verkauft. Predal (a) som.

 

  1. silné slovesá: haben/ sein + ge +kmeň pefekta + en = Ich habe gefunden. Našiel (našla) som.

     slovesá s odlúčiteľnou predponou:  haben/ sein + odl. predpona + ge +  kmeň pefekta + en = Ich habe ferngesehen. Pozeral (a) som televíziu.

     slovesá s neodlúčiteľnou predponou: haben/ sein + kmeň perfekta + en = Ich habe vergessen. Zabudol (zabudla) som.

 

  1. zmiešané slovesá: haben/ sein + ge +kmeň perfekta + t = Ich habe gebracht. Priniesol (a) som.

 

☺ Perfektum slabých slovies si vieme vytvoriť bez tabuliek.

☺ Perfektum silných a zmiešaných slovies sa musíme naučiť z tabuliek.

Kde nájdem tabuľky ? V každej gramatike nemčiny, prípadne na internete, napríklad tuná:

 

VÝZVA

Kto preloží bez chýb nasledovné vety? Píšte správne odpovede do komentárov.

  1. Prišli sme domov o druhej.
  2. Prečo si dnes ráno nevstal?
  3. Pozvali sme veľa hostí.
  4. Priateľ mi dlho rozprával o jeho rodine.
  5. Sľúbila si mi to.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *