Gramatika, Praktické témy

Opytovacie zámenné príslovky

Zdieľajte ďalej

Fragen mit Pronominaladverbien – Beispiele

Opytovacie zámenné príslovky – príklady

 

– zámenné príslovky sa skladajú  z predložky a ukazovacieho  alebo opytovacieho zámena.

– ak ide o vec, použijeme v otázke zámenné príslovky opytovacie (wo + predložka) a v odpovedi zámenné príslovky ukazovacie (da + predložka) – Wovon erzählst du? O čom rozprávaš?/   Ich erzähle davon.  Rozprávam o tom.

– ak sa začína predložka samohláskou, vkladá sa medzi zámenné časti wo-  da-  hláska –r (woran/ daran, worum/ darum…)                                                                                          

 

 • wobei – Wobei kann ich dir helfen? – S čím ti môžem pomôcť?
 • womit – Womit spielt ihr? – S čím sa hráte?
 • wonach – Wonach hat er dich gefragt? – Na čo sa ťa pýtal?
 • wovon – Wovon ist die Rede? – O čom je reč?
 • wozu – Wozu hast du uns gratuliert? – K čomu si nám gratuloval?
 • wodurch – Wodurch ist das passiert? – Z akej príčiny sa to stalo?
 • wofür – Wofür interessierst du dich? – O čo sa zaujímaš?
 • worunter – Worunter soll man im Internet suchen? – Pod čím sa to má hľadať na internete?
 • woraus – Woraus wird das hergestellt? – Z čoho sa to vyrába?
 • worum – Worum handelt es sich? – O čo sa jedná?
 • woran – Woran denkst du die ganze Zeit? – Na čo myslíš celú dobu?
 • worauf – Worauf kann ich mich freuen? – Na čo sa môžem tešiť?
 • worüber – Worüber haben Sie sich unterhalten? – O čom ste sa bavili?
 • worin – Worin liegt das?V čom to spočíva?
 • wovor – Wovor fürchtest du dich? – Čoho sa bojíš?
 • wogegen – Wogegen haben Sie Einwände? – Proti čomu máte námietky?

(Quelle: Němčina. Přehled středoškolské gramatiky: PhDr. Jarmila Dupová, Ph.D.)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *