Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Opytovacie zámená

Zdieľajte ďalej

Fragepronomen

Opytovacie zámená

 

 

 

Wer? Kto?                 

 Wer ist das?  Das ist Martin.

Kto je to?  To je Martin!

 Wer geht dort spazieren?  Ein Mann, Frau Helga!

 Kto sa tam prechádza?  Nejaký muž, pani Helga!

________________________________________________________________

Was? Čo?                        

Was ist das?  Das ist ein Ball.

Čo je to? To je (nejaká)lopta

Was ist das?  Das ist ein Löwe.

Čo je to?  To je (nejaký) lev.

 Was machst du heute?  Ich gehe heute schwimmen.

 Čo budeš dnes robiť?  Pôjdem dnes plávať.

_______________________________________________________________

Wo? Kde?                      

Wo wohnst du?  Ich wohne in Wien, in Österreich. 

Kde bývaš?  Bývam vo Viedni, v Rakúsku.

 Er wohnt in Bratislava, in der Slowakei.

 (On) býva v Bratislave, na Slovensku.

Susi wohnt in der Stadt.

Susi býva v meste.

_______________________________________________________________

Wohin? Kam?               

Wohin gehst du?  Ich gehe nach Hause.

Kam ideš?   Idem domov.

Pablo geht in die Schule.

Pablo ide do školy.

________________________________________________________________

Woher? Odkiaľ?           

Woher kommt Anna?  Anna kommt aus Deutschland. 

Odkiaľ pochádza Anna?   Anna pochádza z Nemecka.

________________________________________________________________

Wie? Ako?                   

Wie geht es euch?  Danke, uns geht es gut.

 Ako sa máte?   Ďakujeme, máme sa dobre.

_____________________________________________________________________

Wie viel? Koľko?          

Wie viele Kinder hast du?  Ich habe fünf Kinder.

 Koľko máš detí?  Mám päť detí.

Wie viel kostet das Buch? Das Buch kostet zwölf Euro.

Koľko stojí (tá) kniha?  (Tá) kniha stojí dvanásť Eur.

________________________________________________________________

Wie lange? Ako dlho?   

Wie lange darfst du bleiben? Ich darf eine Stunde bleiben.  

Ako dlho môžeš (smieš) zostať?  Môžem (smiem) zostať hodinu.  

Wie lange bist du krank gewesen? Ich war zwei Wochen krank.

 Ako dlho si bol/a chorý/chorá?    Bol/a som chorý/chorá dva týždne.

________________________________________________________________

Wann?  Kedy?             

Wann besucht ihr mich in Prag?  Morgen.                                           

 Kedy ma navštívite v Prahe?  Zajtra.

 Wann beginnen die Ferien?  Die Ferien beginnen in zwei  Wochen.   

 Kedy začínajú prázdniny?  Prázdniny začínajú o dva týždne.

________________________________________________________________

Warum? Prečo?          

Warum weinst du?  Weil ich traurig bin.

 Prečo plačeš?  Pretože som smutný/smutná.

 Ich weine, weil ich traurig bin.

 Plačem, pretože som smutný/smutná.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *