Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Opytovacie zámená

Zdieľajte ďalej

Fragenpronomen – Beispielsätze

Opytovacie zámená – príkladné vety

 

 • Was machst du heute am Nachmittag? – Čo robíš dnes popoludní?
 • Mit wem gehen wir ins Theater? – S kým pôjdeme do divadla?
 • Wessen Hund ist das? – Čí je to pes?
 • Für wen ist das Buch? – Pre koho je tá kniha?
 • Wer fehlt heute? – Kto dnes chýba?
 • Wem schreiben Sie? – Komu píšete?
 • Gegen wen spielen wir? – Proti komu hráme?
 • Was isst du am liebsten? – Čo najradšej jedávaš?
 • Beim wem wohnt Anna? – U koho býva Anna?
 • Wessen Garten ist das? – Čia je to záhrada?
 • Was wollen Sie eigentlich? – Čo vlastne chcete?
 • Von wem habt ihr die Zeitschrift? – Od koho máte ten časopis?
 • Wen hast du lieber, mich oder sie? – Koho máš radšej, mňa alebo ju?
 • Wessen Kind ist am ältesten? – Čie dieťa je najstaršie?
 • Was kannst du schon? – Čo už vieš?
 • Für wen willst du die Torte kaufen? – Pre koho chceš kúpiť tortu?
 • Wem gefällt das Lied? – Komu sa páči tá pieseň?
 • Zu wem geht er? – Ku komu ide?
 • Wen besuchen wir noch? – Koho ešte navštívime?
 • Wer gehört zu wem? – Kto ku komu patrí?
 • Wie ist das Wetter heute? – Aké je dnes počasie?
 • Zu welchem Arzt gehst du? – Ku ktorému zubárovi ideš?

 

(Quelle: Dusilová, Ebel, Goedert, Vachalovská:Cvičebnice německé gramatiky, druhé rozšířené vydání.POLYGLOT 1998)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *