Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Odlučiteľné predpony

Zdieľajte ďalej

Trennbare Präfixe

Odlučiteľné predpony

 

ab-    abholen (vyzdvihnúť), abfahren (odísť, odcestovať)

abhalten

an-    ankommen (prísť), anfangen (začať), anstellen (nastaviť)
auf-    aufstehen (vstávať – napr. z postele), aufhören (prestať),

auftreten (vystúpiť, vzniknúť )

aus-    ausgehen (vychádzať), aussteigen (vystúpiť – napr. z vlaku)
bei-    beibringen (oznámiť, podať)
ein-    einschlafen (zaspať, zaspávať), einsteigen (nastúpiť – napr. do vlaku)

einziehen (nasťahovať sa)

entgegen-    entgegensetzen  (postaviť sa proti, vzpierať sa)
fest-    festhalten (pevne držať),  festnehmen (zadržať)
fort-    fortgehen (ísť ďalej),  fortfliegen (uletieť),  fortsetzen (pokračovať)
gegenüber-    gegenüberstellen (konfrontovať) ,gegenübertreten  (predstúpiť pred)
gleich-    gleichsetzen  (porovnávať)
heim-    heimbringen (priniesť domov), heimgehen (ísť domov)
her-    herkommen (prísť, pochádzať), herbringen (priviesť), herfallen (vrhnúť   

   sa)

hin-    hinfahren (cestovať niekam) , hinkommen (dostaviť sa niekam)
los-    losfahren (odcestovať) , loslassen (pustiť)
mit-    mitteilen (oznámiť), mitbringen (priniesť so sebou), mitmachen  

   (spolupracovať)

 

nach-    nachdenken (porozmýšľať)
preis-    preisgeben (vzdať sa niečoho)
raus-    rausbringen (vyniesť von)
stand-    standhalten (odolávať)
teil-    teilnehmen (zúčastniť sa), teilhaben (podieľať sa)
um-    umsteigen (prestúpiť – napr. z vlaku), umschalten (prepnúť)
vor-    vorhaben (mať v úmysle), vorziehen (uprednostňovať), vorbringen

(predložiť)

vorbei-    vorbeifahren (ísť, prejsť okolo)
weg-    wegfahren (odísť, odcestovať), wegwerfen (odhodiť), wegmachen

(odstrániť)

weiter-    weiterfahren (cestovať ďalej)
zu-    zulassen (pripustiť, dovoliť) , zumachen (zatvoriť) , zudecken (prikryť)
zurück-    zurücklassen (ponechať), zurückkommen (vrátiť sa)
zusammen-    zusammensetzen (poskladať), sich zusammennehmen (spamätať sa)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *