Časy, Fráze, Gramatika

Modálne slovesá vo vete

Zdieľajte ďalej

Modalverben im Satz

Modálne slovesá vo vete

 

postavenie modálnych slovies v hlavnej vete:

 • prítomný čas: Die Lehrerin will mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chce hovoriť s tým študentom.
 • préteritum: Die Lehrerin wollte mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chcela hovoriť s tým študentom
 • perfektum: Die Lehrerin hat mit dem Studenten sprechen wollen./ Učiteľka chcela hovoriť  s tým študentom.
 • pluskvamperfektum: Die Lehrerin hatte mit dem Studenten sprechen wollen./ Učiteľka chcela hovoriť  s tým študentom.
 • I. budúci čas: Die Lehrerin wird mit dem Studenten sprechen wollen. / Učiteľka bude chcieť  hovoriť  s tým študentom.

 

postavenie modálnych slovies vo vedľajšej vete:

 • prítomný čas: Es ist gut, dass er uns helfen kann./ Je dobré, že nám môže pomôcť.
 • préteritum: Es ist gut, dass er uns helfen konnte./ Je dobré, že nám mohol pomôcť.
 • perfektum: Es ist gut, dass er uns hat helfen können./ Je dobré, že nám mohol pomôcť.
 • pluskvamperfektum: Es ist gut, dass er uns hatte helfen können./ Je dobré, že nám mohol pomôcť.
 • I. budúci čas: Es ist gut, dass er uns wird helfen können./ Je dobré, že nám bude môcť pomôcť.

 

postavenie modálnych slovies s dvoma infinitívmi v hlavnej vete:

 • prítomný čas: Ich soll dich schvimmen lehren./ Mám ťa naučiť plávať.
 • préteritum: Er musste nach dem Unfall wieder gehen lernen./ Po tej nehode sa musel znova učiť chodiť.
 • perfektum: Das Fahrrad hat hier nicht stehen bleiben dürfen./ Ten bicykel tu nesmel ostať stáť.

 

postavenie modálnych slovies s dvoma infinitívmi vo vedľajšej vete:

 • prítomný čas: Es ist klar, dass sie sich scheiden lassen wollen./ Je jasné, že sa chcú nechať rozviesť.
 • préteritum: Ich weiß, dass er die Fotos in diesem Geschäft entwickeln lassen konnte./ Viem, že tie fotky mohol nechať vyvolať v tomto obchode.
 • perfektum: Es ist möglich, dass sie mit uns Fussball haben spielen gehen wollen./ Je možné, že chceli s nami ísť hrať futbal.

 

( Quelle: Zmaturuj z nemeckého jazyka 1. Didaktis 2005.)

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *