Gramatika, Slovná Zásoba

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a „was für ein“?

Zdieľajte ďalej

Kedy použijeme zámeno „welcher“ a kedy zámeno „was für ein“?

Pre príklad ako tvoriť zámená Ktorý a Aký pozri tu.

 

– tieto zámená sa od seba líšia podobne ako slovenské „ktorý“ a „aký“.

Rozlíšenie medzi týmito zámenami sa v nemčine dôsledne dodržujú.

 

OTÁZKA

– zámenom welcher  – ktorý vyberáme osobu alebo predmet z určitej skupiny osôb a predmetov

Welche Farbe gefällt dir? Ktorá farba sa ti páči?

– zámenom was für ein (er) – aký (nápomocný nám môže byť aj doslovný preklad – čo za…?) sa pýtame na vlastnosti niekoho/ niečoho

Was für ein Geschenk soll ich deinem Bruder kaufen? Aký darček mám kúpiť tvojmu bratovi?

 

ODPOVEĎ

– na otázku so zámenom was für ein odpovedáme slovom s neurčitým členom:

Was für einen Mantel möchtest du? Aký by si chcela kabát?

Ich möchte einen schwarzen Mantel. Chcela by som nejaký čierny kabát.

 

– na otázku so zámenom welcher odpovedáme slovom s určitým členom:

Welchen Mantel findest du schöner? Ktorý kabát sa ti zdá krajší?

Ich finde den schwarzen schöner. Ten čierny sa mi zdá krajší.

 

 

Beispielsätze / Príkladné vety

  • Welche Aufgabe finden Sie leichter? Ktorá úloha sa Vám zdá ľahšia?
  • Wie ist die Prüfung? Ist sie schwierig/ schwer? Aká je tá skúška? Je ťažká?
  • Welche Farbe hast du am liebsten? Akú farbu máš najradšej?
  • Was für ein Auto hast du? Aké máš auto?
  • Was für ein Geschenk möchtest du zum Geburtstag? Aký darček by si chcel k narodeninám?
  • Was für Probleme haben Sie/ habt ihr? Aké máte problémy?
  • Welches Kleid soll ich zum Ball anziehen, das blaue oder das schwarze? Aké šaty si mám vziať na ples, tie modré alebo tie čierne?

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *