Praktické témy, Slovná Zásoba

Jar

Zdieľajte ďalej

• Der Frühling beginnt laut Kalender am 21. März. – Jar začína podľa kalendára 21. marca.

 • Die Wirklichkeit sieht allerdings oft anders aus.  – Skutočnosť je však často iná.  

• Im Frühjahr beginnen die Blumen erneut zu blühen und das Gras wird grün. – Na jar začínajú opäť kvitnúť kvety a zelenať sa tráva 

• Zu den ersten Pflanzen, die man erblicken kann, gehören die weißen Köpfchen der Schneeglöckchen, Knotenblumen, Schlüsselblumen, später die Blüten der Veilchen, Butterblumen und Küchenschellen.  – K prvým kvetom, ktoré človek uzrie, patria biele hlavičky snežienok, bledule, prvosienky, neskôr kvitnú fialky, záružlie a poniklece. 

• Das Wetter ist in dieser Jahreszeit gewöhnlich sehr wechselhaft. – Počasie je v tomto ročnom období zvyčajne veľmi premenlivé. 

• Einmal scheint und wärmt die Sonne, dann verdunkelt sich plötzlich der Himmel und es nieselt, regnet, hagelt, und oftmals scheint es auch. – Raz hreje a svieti slnko, potom sa náhle zatiahne obloha a mrholí, prší, padajú krúpy a často tiež sneží. 

• Frische Blumen, Blätter und Pflanzenknospen sind ein Indiz für das Ende des Winters. – Čerstvé kvety, listy a puky rastlín sú dôkazom konca zimy. 

• Im Frühjahr zahlt es sich stets aus, einen Regenschirm oder wenigstens einen Regenmantel  bei sich zu haben. – Na jar sa vždy oplatí nosiť so sebou dáždnik alebo aspoň pršiplášť.  

 

☺Endlich ist der Frühling gekommen. – Konečne prišla jar.

☺Der Schnee ist geschmolzen. – Sneh sa roztopil.

☺Jeden Tag wird es wärmer. – Každý deň je teplejší.

☺Im Garten gibt es viel Arbeit. – V záhrade je veľa práce.

☺Die Blumen und Bäume blühen. – Kvety a stromy kvitnú.

☺Am Abend geht die Sonne später unter. – Večer zapadá slnko neskôr.

☺Ich freue mich schon auf den Sommer. – Teším sa už na leto.

☺Die Winterkleidung brauche ich nicht mehr. – Nepotrebujem už zimné oblečenie.

☺Jetzt kommen die Zugvögel zurück. – Vracajú sa sťahovavé vtáky. 

 

(Quelle:Maturitní otázky z němčiny: Jiří Mrákota// https://www.youtube.com/watch?v=AhPcq9A-uAo)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *