Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Frázy so slovom Celkom

Zdieľajte ďalej

Phrasen mit dem Wort – ganz

Frázy so slovom – celkom

 

prídavné meno ganz znamená celé alebo všetky

príslovka ganz  znamená celé, úplné // veľmi

 

ganz Deutschland —  celé Nemecko

von ganzem Herzen – z celého srdca

ein ganzes Jahr – celý rok

den ganzen Tag – celý deň

einen ganzen Monat – (jeden) celý mesiac

ganze drei Monate –  celé tri mesiace

eine ganze Stunde – (jednu) celú hodinu

ganz allein – celkom sám/ sama

ganz gewiss – celkom určite

ganz recht – je to pravda/ celkom správne

ganz falsch –  nie je to pravda/ celé zle

es geschieht ihm ganz recht  stalo sa mu celkom dobre
ganz schlecht —
veľmi zle

ganz am Anfang – úplne na začiatok

ganz im Norden – úplne na severe

ganz von selbst – úplne/ celkom spontánne/ samovoľne/ od seba

er ist ganz der Vater – je to celý otec

ganz und gar – celkom/ vôbec

ganz und gar nicht – nie a nie/ v žiadnom prípade

ganz und gar nichts – úplne/ vôbec nič

im Ganzen – celkovo/ dohromady
im Großen und Ganzen –
vcelku/ vo všeobecnosti

das schmeckt ganz gut – chutí to celkom dobre

ein ganz guter Mensch – v podstate dobrý človek

eine nicht ganz  unbekannte Person – nie úplne neznáma osoba

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *