Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Dovolenka a prázdniny- otázky

Zdieľajte ďalej

Urlaub und Reisen – Fragen.

Dovolenka a prázdniny – otázky

 

Welches  Land hast du diesen Sommer? – Akú krajinu si toto leto navštívil/ -a?
Wohin fährst du noch dieses Jahr?Kam pôjdeš ešte tento rok?
Wo möchtest du diesen Winter verbringen? – Kde by si chcel/ -a stráviť túto zimu?
Wo verbringst du am liebsten Urlaub? – Kde tráviš najradšej dovolenku?
Was für einen Plan hattest du diesen Sommer? – Aký plán si mal/ -a toto leto?
Wo bist du im Jahr 2019  in Urlaub gewesen? – Kde si bol/ -a na dovolenke v roku 2019?

Wie lange hast du die Reise geplant? – Ako dlho si plánoval/ -a cestu?

Nutzt du zur Reiseplanung Reiseführer oder das Internet? – Používaš k plánovaniu trasy (cesty) cestovného sprievodcu alebo internet?

Wie lange war dein längster Urlaub? – Aká najdlhšia bola tvoja dovolenka?
Warum hast du diesen Urlaub gemacht? – Prečo si si urobil túto dovolenku?
Mit wem warst du in diesem Urlaub? – S kým si bol na tejto dovolenke?
Wie war der Urlaub? – Aká bola tá dovolenka?
Hat dir das Land/die Insel/die Stadt gefallen? – Páčila sa ti krajina/ ostrov/ mesto?
Wie war das Wetter? – Aké bolo počasie?
Was hast du im Urlaub gemacht? – Čo si robil/ -a na dovolenke?
Reist du lieber in die Berge oder ans Meer? – Cestuješ radšej do hôr alebo k moru?
Was findest du besser – Urlaub in der Stadt oder auf dem Land ? – Čo sa ti viac páči – dovolenka v meste alebo na vidieku?

Welche Verkehrsmittel bevorzugst du? – Aké dopravné prostriedky uprednostňuješ?

Wie lange sollte ein idealer Urlaub dauern? – Ako dlho by mala trvať ideálna dovolenka?

Was musst du unbedingt in Urlaub mitnehmen und warum? – Čo si bezpodmienečne musíš  zobrať na dovolenku a prečo?

Was ist noch deine Traumdestination? – Čo je ešte tvojou vysnívanou destináciou?

 

Glückliche Reise! – Šťastnú cestu!

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *