Fráze, Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Dialóg u lekára

Zdieľajte ďalej

Beim Arzt – Dialog

U lekára – Dialóg

 

 • Guten Tag, mein Name ist Meier. – Dobrý deň, moje meno je Meier.
  ○ Guten Tag, Herr Meier. Haben Sie einen Termin?
  – Dobrý deň pán Meier. Máte termín?
  ● Ja, für heute Nachmittag um 3 Uhr.
  Áno, na dnes poobede o 3 hodine.
  ○ Ja, das ist richtig. Bei welcher Krankenkasse
  sind Sie versichert? – Áno, to sedí. V ktorej zdravotnej poisťovni ste poistený?
  ● Bei der AOK.
  – V AOK.
  ○ Geben Sie mir bitte Ihre Versichertenkarte?
  – Podáte mi prosím Vašu kartičku poistenca?
  ● Bitte. Dauert es denn lange? Ich habe starke Schmerzen.
  – Prosím. Bude to trvať dlho? Mám silné bolesti.
  ○ Sie müssen ein paar Minuten warten. Unsere Sprechstunde hat gerade begonnen.
  – Musíte pár minút počkať. Naše ordinačné hodiny práve začali.
  ● Gut, ich warte.
  – Dobre, počkám.
  ○ Setzen Sie sich bitte so lange ins Wartezimmer!
  – Posaďte sa prosím zatiaľ do čakárne!
  ● Ok.
  ○ Ich rufe Sie dann ins Sprechzimmer.
  – Potom Vás zavolám do ordinácie.

 

Arzt: Guten Tag, Herr Meier. Was fehlt Ihnen denn? – Dobrý deň pán Meier. Aké máte ťažkosti?
Patient: Mein Magen tut mir weh. – Bolí ma žalúdok.
Arzt: Wie lange haben Sie die Schmerzen schon?
– Ako dlho máte tie bolesti?
Patient: Ungefähr einen Tag.
– Asi jeden deň.
Arzt: Können Sie mir zeigen, wo es Ihnen wehtut?
– Môžete mi ukázať, kde Vás to bolí?
Der Patient zeigt dem Arzt, wo es ihm wehtut.
– Pacient ukáže lekárovi, kde ho to bolí.
Arzt: Das gefällt mir
überhaupt nicht. Trinken Sie viel Kaffee oder Alkohol? – To sa mi vôbec nepáči. Pijete veľa kávy alebo alkoholu?
Patient: Ich sage Ihnen
die Wahrheit: Ich trinke jeden Tag 10 Tassen Kaffee.  – Poviem Vám pravdu: Každý deň vypijem 10 šálok kávy.
Arzt: Was? Wissen Sie das denn nicht: Kaffee schadet dem Magen! Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie weniger Kaffee trinken.
– Čože? Neviete že: káva poškodzuje žalúdok! Viem Vám pomôcť iba ak budete piť menej kávy.
Patient: Das verspreche ich Ihnen.
– To Vám sľubujem.
Arzt: Ich verschreibe Ihnen diese Tabletten.
– Predpíšem Vám tieto lieky.   

Die Krankenschwester gibt Ihnen das Rezept.  – Zdravotná sestra Vám dá recept.

Ich wünsche Ihnen gute Besserung! – Želám Vám skoré uzdravenie!
Patient: Ich danke Ihnen!
– Ďakujem Vám!

 

(Quelle: https://sprachekulturkommunikation.com/wortschatz-beim-arzt-kranke-sein/)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *