Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Činnosti

Zdieľajte ďalej

Was hast du heute gemacht? – Tätigkeiten

Čo si dnes robil/ robila? – Činnosti

 

das Telefongespräch – telefonický rozhovor

anrufen – zavolať (zatelefonovať)

Es ist schon 14:00 Uhr, ich muss meine Mutter anrufen. – Je už 14:00, musím zavolať mojej mame.

Ich rufe meine Mutti an. – Volám mojej mame.

Ich habe meine Mutter angerufen. – Zavolal/ -a som mojej mame.

gießen – poliať, polievať

Ich gieße die Pflanzen. – Polievam  kvety.

Ich habe die Pflanzen gegossen. – Poliala som kvety.

der Garten – záhrada

sich schminken – maľovať sa

Ich schminke mich. – Maľujem sa.

Ich habe mich geschminkt. – Maľovala som sa.

Ich ziehe mich an. – Obliekam sa.

Ich habe mich angezogen. – Obliekal/ Obliekala som sa.

die Kleider – oblečenie

die Schuhe – topánky

spazieren gehen – ísť na prechádzku

Ich gehe mit meinem Hund spazieren. – Idem so psom na prechádzku.

Ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen. – Prechádzala som sa so psom.

lesen – čítať

Ich lese die Zeitung. – Čítam noviny.

Ich habe die Zeitung gelesen. – Čítal/ -a som noviny.

sich treffen – stretnúť sa

Ich treffe einen Freund zu einem Kaffee. – Stretnem na káve jedného priateľa.

Ich habe einen Freund zu einem Kaffee getroffen. – Stretol/ Stretla som na káve jedného priateľa.

sich grüßen – pozdraviť sa

das Café – kaviareň

die Apotheke – lekáreň

das Medikament – liek

kaufen – kúpiť

Ich muss meine Medikamente kaufen. – Musím kúpiť moje lieky.

Ich habe meine Medikamente gekauft. – Kúpil/ -a som moje lieky.

sich einen Film ansehen – pozrieť si film

das Kino – kino

Ich sehe mir einen Film an. – Pozerám film.

Ich habe mir einen Film angesehen. – Pozeral/ -a som si film.

Ich shoppe. – Nakupujem.

Ich habe geschoppt. – Nakupoval/ -a som.

shoppen – nakupovať

bar bezahlen – zaplatiť v hotovosti

mit der Kreditkarte bezahlen – zaplatiť kreditnou kartou

das Einkaufszentrum – nákupné stredisko

Ich komme nach Hause zurück. – Prídem domov.

Ich bin nach Hause zurückgekommen. – Prišiel/ Prišla som domov.

das Haus – dom

füttern – kŕmiť

die Tiere – zvieratá

Ich füttere meinen Hund. – Kŕmim môjho psa.

Ich habe meinen Hund gefüttert. – Kŕmil/ -a som môjho psa.

Ich überprüfe die Nachrichten. – Kontrolujem správy.

Ich habe die Nachrichten überprüft. – Kontroloval/ -a  som správy.

 

(Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=c3nsDj0cOjU)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *