Praktické témy, Slovná Zásoba

Činnosti v kuchyni

Zdieľajte ďalej

Tätigkeiten in der Küche

Činnosti v kuchyni

Ak si chcete pozrieť viacej slovnej zásoby čo sa týka Kuchyne pozrite TU

 • schneiden – krájať

Meine Mutter schneidet den Käse. – Mama krája syr.

 

 • in Scheiben schneiden – krájať na kolieska

Paul schneidet die Tomaten in Scheiben. – Paul krája rajčiny na kolieska.

 

 • in Würfeln schneiden/ würfeln – krájať na kocky

Ich muss diese Melone in Würfel schneiden/ würfeln. – Musím tento melón nakrájať na kocky.

 

 • backen – piecť

Den Kuchen backen wir ca. 45 Minuten. – Koláč pečieme cca. 45 minút.

 

 • bestreuen – posypať

Soll ich die Pizza noch mehr mit Käse bestreuen? – Mám tú pizzu posypať ešte viac syrom?

 

 • braten – smažiť (na panvici)

Das Würstchen brate ich in Fett und nur von einer Seite. – Párok smažím na tuku a iba z jednej strany.

 

 • erhitzen – zahriať, ohriať

Warum muss man Milch erhitzen? – Prečo sa musí ohriať mlieko?

 

 • grillen – grilovať

Kann dein Freund Fleisch und auch Gemüse grillen? – Vie tvoj priateľ grilovať mäso a aj zeleninu?

 • kochen – variť

Meinst du, dass er besser kochen kann? – Myslíš, že je lepšie variť?

 

 • reiben – strúhať

Du reibst jetzt die Karotte und ich koche das Wasser. – Ty nastrúhaš mrkvu a ja uvarím vodu.

 

 • rühren – miešať

Wie lange soll ich diese Soße noch rühren? – Ako dlho mám ešte miešať tú omáčku?

 

 • schälen – šúpať

In der Arbeit muss ich jeden Tag die Kartoffel schälen.  – V práci musím šúpať zemiaky každý deň.

 

 • würzen – koreniť

Du hast das Gericht zu viel gewürzt.  – To jedlo si príliš okorenil.

 

 • vor/heizen auf – predhriať

Den Ofen muss man auf 180° C vorheizen. – Rúru musíme predhriať na 180° C.

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *