Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Chorý? Čo robiť?

Zdieľajte ďalej

Krank? Was tun?

Chorý? Čo robiť?

 

Wie können Sie sich krankmelden? Ako môžete nahlásiť PN – ku?

In manchen Arbeitsverträgen steht, wie man sich krankmelden soll. –  V niektorých pracovných zmluvách je napísané, ako máme nahlásiť PN-ku.

Oft kann man aber wählen:  – Ale často si môžeme vybrať:

Sie können sich zum Beispiel persönlich krankmelden, bei Ihrem Vorgesetzten anrufen oder eine E-Mail schreiben: – Môžete nahlásiť chorobu napríklad osobne, zavolať Vášmu nadriadenému alebo napísať mail.

Ich bin (leider) krank.  – Som (bohužiaľ) chorý/ chorá.

Mir geht es heute (leider) gar nicht gut. – Vôbec mi nie je dnes (bohužiaľ) dobre.

Mich hat es (mit einer Grippe/Erkältung) erwischt.  – Chytil/ -a som (chrípku/ nachladnutie). Dostal/ -a som chrípku/ nachladol/ nachladla som.

Ich habe Fieber. Ich muss heute zu Hause bleiben.  – Mám horúčku. Musím dnes zostať doma.

Ich kann heute (leider) nicht ins Büro / zur Arbeit kommen. – Nemôžem dnes (bohužiaľ) prísť do kancelárie/ do práce.

Ich denke/hoffe, dass ich morgen wieder kommen kann. – Myslím/ dúfam, že zajtra môžem opäť prísť.

Hoffentlich bin ich nächste Woche wieder fit.Snáď budem budúci týždeň opäť fit.

Ich habe nachher einen Arzttermin, dann melde ich mich noch mal. Mal sehen, was er/sie sagt.  – Mám potom termín u lekára, neskôr sa ozvem ešte raz.

Informieren Sie bitte den Chef? Ich habe ihn nicht erreicht. – Informujete prosím šéfa?  Ja som ho nezastihol.

Geben Sie bitte unserer Teamleiterin Bescheid? Dort ist noch niemand im Büro. Danke! Dáte to prosím vedieť našej vedúcej tímu? V kancelárii nikto nie je. Ďakujem!

 

 

Aufgaben verteilen . – Rozdelenie úloh.

Für Ihre Kollegen, Ihren Vorgesetzten und Ihr ganzes Team ist es natürlich eine große Hilfe, wenn Sie kurz Bescheid geben, welche dringenden Aufgaben Sie eigentlich zu erledigen hätten:  – Pre Vašich kolegov, Vašich nadriadených a celý Váš tým je samozrejme veľká pomoc, keď ich v krátkosti informujete, ktoré naliehavé úlohy by vlastne mali vybaviť/ zariadiť:

Könnten Sie mich bitte heute und morgen vertreten? – Mohli by ste ma prosím dnes a zajtra zastúpiť?

Stellen Sie doch bitte mein Telefon auf das von Frau Kehrmann um. –Avšak presmerujte prosím môj telefón na ten od pani Kehrmann.

Würden Sie bitte meine Anrufe entgegennehmen? Ich erwarte einen Rückruf von …  – Mohli by ste prosím prijímať moje hovory? Očakávam spätný hovor od …

Könnten Sie vielleicht ab und zu meine E-Mails checken? Heute sollte das Angebot von … kommen. – Mohli by ste snáď sem tam skontrolovať moje maily? Dnes by mala prísť ponuka od…

  Heute ist zum Glück nichts Dringendes zu tun. Sie können meine Sachen einfach liegen lassen. – Dnes, našťastie nie je nič naliehavé. Môžete nechať moje veci jednoducho tak (nachať ležať).

Jemand müsste sich bitte heute um … kümmern. – Dnes by sa prosím mal/ musel niekto postarať o…

  Es wäre gut, wenn jemand … so schnell wie möglich erledigen könnte. – Bolo by dobré, keby niekto mohol vybaviť … najrýchlejšie, ako je to možné.

 

(Quelle: Deutsch Perfekt 13/2019, S.49-50)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *