Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

V pekárni

In der Bäckerei – Wortschatz und  Dialog V pekárni – Slovná zásoba a dialóg   das Graubrot – tmavý chlieb das Roggenbrot – ražný chlieb das Vollkornbrot – celozrnný chlieb das Weißbrot – biely chlieb das Baguette – bageta das Knäckebrot – knäckebrot das Toastbrot – toast der Hefezopf – vianočka der Brotlaib – peceň… Read More V pekárni

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Činnosti

Was hast du heute gemacht? – Tätigkeiten Čo si dnes robil/ robila? – Činnosti   das Telefongespräch – telefonický rozhovor anrufen – zavolať (zatelefonovať) Es ist schon 14:00 Uhr, ich muss meine Mutter anrufen. – Je už 14:00, musím zavolať mojej mame. Ich rufe meine Mutti an. – Volám mojej mame. Ich habe meine Mutter… Read More Činnosti

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vydarená dovolenka

Der gelungene Urlaub Vydarená dovolenka   Wovon wird man heute sprechen? Natürlich wieder von dem Urlaub. – O čom sa dnes bude hovoriť? Samozrejme, opäť dovolenke. Für jeden bedeutet dieses Wort nämlich etwas anders. – Pre každého znamená toto slovo totiž niečo iné. Manche sind für ordentliches Planen, andere lassen sich gern angenehm überraschen. – Niektorí… Read More Vydarená dovolenka

Fráze, Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vyjadriť vlastný názor

Eigene Meinung äußern Vyjadriť vlastný názor   Ich finde…   Myslím si… Ich meine…   Myslím si… Ich glaube…    Myslím si/ Verím… Ich glaube eigentlich…    Vlastne si myslím… Trotzdem glaube ich, dass…    Napriek tomu si myslím, že… Ich weiß nicht…   Neviem… Meines Erachtens…   Podľa môjho názoru… Meiner Meinung nach…   Podľa môjho názoru… Ich bin der Meinung nach…  … Read More Vyjadriť vlastný názor

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Miestne špeciality z Nemecka

Regionale Spezialitäten aus Deutschland Miestne špeciality z Nemecka   Spätzle/ Špecle – druh halušiek → haben in der schwäbischen Küche eine lange Tradition./ V švábskej kuchyni majú dlhú tradíciu. → es sind nudelähnliche Teigwaren, die aus einem Mehlteig mit Eiern geknetet und in Salzwasser gekocht werden. / Sú to cestoviny podobné rezancom, cesto je z vajíčok… Read More Miestne špeciality z Nemecka

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

V krčme

In der Kneipe V krčme → In Kneipen gibt es oft nur Getränke. – V krčmách sa podávajú často iba nápoje. → Man sitzt entweder an Tischen oder steht an der Theke, wo der Wirt das Bier vom Fass zapft. – Sedí sa buď pri stolochalebo stojí sa pri pulte, kde čapuje hostinský pivo. →Man unterhält… Read More V krčme

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Príslovky a príslovkové určenie

Adverbien und adverbiale Bestimmung – Bespielsätze Príslovky a príslovkové určenie – príkladné vety   Im Februar ist es am kältesten. – Vo februári je najchladnejšie. Welches Lied hat dir am besten gefallen? – Ktorá pieseň sa ti najviac páčila? Petra war am elegantesten von allen Frauen gekleidet. – Petra bola oblečená najelegantnejšie zo všetkých žien. Er… Read More Príslovky a príslovkové určenie

Časy, Fráze, Gramatika

Modálne slovesá vo vete

Modalverben im Satz Modálne slovesá vo vete   → postavenie modálnych slovies v hlavnej vete: prítomný čas: Die Lehrerin will mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chce hovoriť s tým študentom. préteritum: Die Lehrerin wollte mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chcela hovoriť s tým študentom perfektum: Die Lehrerin hat mit dem Studenten sprechen wollen./ Učiteľka chcela hovoriť … Read More Modálne slovesá vo vete

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Oblečenie a móda

Kleidung und Mode Oblečenie a móda   Was trägst du normalerweise in der Freizeit/in die Arbeit? – Čo nosíš za bežných okolností vo voľnom čase/ do práce?Was trägst du im Sommer? – Čo nosíš v lete?Was tragen Sie im Winter? – Čo nosíš v zime?Trägst du Hemden/Blusen? – Nosíš košele/ blúzky?Was trägst du (nicht) gern? – Čo nosíš rád (rada)/… Read More Oblečenie a móda

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Predložka wegen s genitívom

Präposition wegen mit Genitiv – Beispielsätze Predložka wegen s genitívom – príkladné vety   wegen – väzba s 2.pádom   a) (dôvod, príčina) pre, kvôli Heute ist wegen technischer Schwierigkeiten geschlossen. Dnes je zatvorené z (kvôli) technických príčin. Wegen dieser Angelegenheit müssen wir zum Chef gehen. Kvôli tejto záležitosti musíme ísť k šéfovi. Hamburg ist vor allem wegen… Read More Predložka wegen s genitívom