Praktické témy, Slovná Zásoba

Ako vyjadriť pozitívne emócie

Zdieľajte ďalej

Emotionen ausdrücken

Vyjadriť emócie

 

Positive Gefühle – pozitívne pocity

☺die Freude – radosť ☺ das Glück – šťastie ☺die Begeisterung – nadšenie ☺die Fröhlichkeit  – veelosť, radosť☺die Hoffnung – nádej ☺der Mut – odvaha ☺der Wunsch – želanie☺ die Vorfreude – radostné očakávanie ☺das Erstaunen – údiv, úžas ☺die Zufriedenheit – spokojnosť ☺die Gelassenheit – miernosť, pokoj ☺die Liebe – láska☺die Überraschung – prekvapenie

– Ich bin froh, weil wir heute am Strand sind. Som šťastný/-á, pretože sme dnes na pláži.

– Ich bin begeistert vom meinem neuen Handy. Som nadšený/-á z môjho nového mobilu.

– Ich bin fröhlich, weil wir einen schönen Tag zusammen verbracht haben. Som veselý/-á, pretože sme spolu strávili pekný deň.

– Ich hoffe, dass die Prüfung gut gelaufen ist. Dúfam, že skúška prebehla dobre.

– Ich bin überrascht über das unerwartete Geschenk! Som prekvapený/ -á z neočakávaného darčeka.

Ich bin sehr glücklich über meine Geburtstagsparty. Som veľmi šťastná/-á z mojej narodeninovej oslavy.

– Wie mutig er ist! Aký je odvážny!

– Ich wünsche mir ein neues Fahrrad! Prajem si nový bicykel!

– Ich freue mich schon auf den Urlaub. Teším sa už na dovolenku.

– Ich bin wirklich erstaunt! Ich habe das nicht erwartet! Som naozaj prekvapený/ -á! Nečakal/ -a som to!

– Deine Prüfung war sehr gut! Sag mir: bist du zufrieden? Tvoja skúška bola veľmi dobrá! Povedz mi: si spokojný/ -á?

Heute bringt mich nichts aus der Ruhe. Ich bleibe gelassen, egal, was passiert. Dnes sa nevyvediem z miery. Zostanem pokojný/ -á, je jedno, čo sa stane.

– Ich liebe dich. – Ľúbim ťa.

 
(Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=zZrhe3O_vJg)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *