Časy, Gramatika, Slovná Zásoba

Ako používať slovesá Robiť a Ísť

Zdieľajte ďalej

Wie kann man die Verben machen und gehen benutzen (Beispiele)?

Ako môžeme používať slovesá robiť ísť – (príklady)?

 

 • Was machen Sie? – Čo robíte?
 • Mach schnell, bitte! – Prosím, rob rýchlo!
 • Das macht zusammen 50 Euro. – To je dohromady 50 Eur.
 • Er macht sich Hoffnungen/ Sorfen. – Robí si nádeje/ starosti.
 • Das lässt sich nichts machen! – Tu sa nedá nič robiť!
 • Machen Sie Licht! – Rozsvieťte!
 • Das macht mir viel Vergnügen. – Veľmi ma to teší.
 • Er machte uns einen günstigen Vorschlag. – Mal pre nás výhodný návrh.
 • Kinder, macht euer Zimmer! – Deti, upracte si izbu!
 • Ich möchte Sie aufmerksam machen. – Chcel by som vás upozorniť.
 • Am Sonntag machen wir einen Ausflug. – V nedeľu ideme na výlet.

 

 • Bei uns geht und fährt man rechts. – U nás sa chodí a jazdí vpravo.
 • Geh geradeaus! – Choď rovno!
 • Kinder gehen zur Schule, Erwachsene zur Arbeit. – Deti chodia do školy, dospelí do práce.
 • Die Uhr geht genau. – Hodiny idú presne.
 • Heute gehen wir ins Konzert. – Dnes pôjdeme na koncert.
 • Vati ging in Pension. – Otec išiel do dôchodku.
 • Es kann nicht immer alles nach dir gehen. – Nemôže vždy byť po tvojom.
 • Bei der Prüfung ist alles gut gegangen. – Pri skúške išlo všetko dobre.
 • Worum geht es? Es geht um alles. – O čo ide? Ide o všetko.
 • Es geht gegen Mitternacht. – Blíži sa polnoc.
 • Ich bin die Strecke in zwei Stunden gegangen. – Prešiel som tú trať za dve hodiny.
 • Wie geht´s ? Es geht. – Ako sa darí? Ujde to.
 • Es geht über meine Kräfte. – To presahuje moje sily.

 

(Quelle:Václav Křupka: Najpoužívanejšie slová v nemeckých vetách.INFOA)

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *